Ojämn tillgång på biologiska läkemedel

Nya biologiska läkemedel mot reumatoid artrit används olika i
Europa. I vissa länder är det bara en procent av patienterna som får
tillgång till dessa behandlingar.

15 okt 2009, kl 13:39
0

Annons

Av Europas omkring två miljoner patienter med reumatoid artrit, RA, är det långt ifrån alla som har tillgång till de nya biologiska läkemedlen. Antalet patienter varierar från 30 procent i Norge till bara 1 procent i Bulgarien. Det visar en sammanställning som gjorts av forskare vid bland annat Lunds universitet rapporterar Pharmatimes.

I rapporten har forskarna jämfört behandling av patienter med RA i 30 europeiska länder. Det framgår att det överlag är en stor skillnad i vården av patienter i västeuropeiska rikare länderna jämfört med de nyare medlemsstaterna. Den främsta anledningen är enligt rapporten att en global prissättning gör att fattigare länder inte anser sig ha råd.

Uppfattningen om hur kostnadseffektiv behandling med till exempel TNF-hämmare skiljer sig också mellan länderna. Länder som Sverige och Norge betraktar anser att behandling med dessa ger ett bra värde för pengarna medan bland annat Storbritannien har en mer avvaktande inställning och använder dem i mindre utsträckning.

Att TNF-hämmare inte används i större utsträckning trots att de inneburit ett stort genombrott för behandling av RA  beror enligt rapporten dels på de höga kostnaderna och dels på de biverkningar som är förknippade med behandlingen.

Totalt spenderar de europeiska länderna omkring 25, 1 miljarder euros om året på läkemedel mot RA. Västeuropeiska länder toppar ligan med i snitt 15 000 euro per år och länder i central- och östeuropa lägger 3 750 euro per år.

Studien har finansierats av läkemedelsindustrins europeiska branschorganisation, Efpia.