Projekt om vikten av samsyn avslutas

Trots att få lokala samarbeten kring följsamhet startat under de år samarbetsprojektet ABLA drivits har insikten om problemet ökat, tror Sune Pettersson som arbetat med projektet. Nu måste driften ta över frågan, säger han.

21 okt 2005, kl 11:26
0

? Jag hade nog hoppats att vi skulle kunnat skapa fler lokala samarbeten för att förbättra samsynen kring läkemedelsanvändningen.

Det säger Sune Pettersson, som under tre års tid arbetat med ABLA-projektet (Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning).

Projektet som pågått under tre år har nu avslutats.
Kunskapen om att vartannat läkemedel för långtidsbehandling inte används rätt finns. Men kunskapen måste omvandlas till en verklig insikt om att det arbete man tror sig göra i vården faktiskt inte blir gjort då.

Till årsskiftet kommer rapporten där man sammanfattar vad som styr läkemedelsanvändningen och rekommendationer om hur man bör gå vidare.

Enligt Sune Pettersson handlar det bland annat om att landstingen måste ta över frågan.

? Men också att till exempel Socialstyrelsen bättre måste följa upp användningen. Då är försäljningsstatistik ett dåligt mått.