Annons

?Apoteket marknadsför omstridda läkemedel?

Ett effektivt sätt att marknadsföra ifrågasatta läkemedels effekt. Så beskriver kritiker ett särtryck om alzheimerbehandling från Aftonbladet som Apoteket distribuerar.

21 okt 2005, kl 11:22
0

Under hösten har ett särtryck av Aftonbladets serie ?Demensvanvården? legat ute på landets apotek.
Bra reklam för Aftonbladet förstås, men också, menar Alzheimerföreningen som tagit initiativet, en möjlighet att öka medvetenheten om att det idag finns effektiva behandlingsmöjligheter. Den behandling man pekar på i artikelserien är acetylkolinesterashämmarna som enligt artiklarna alldeles för få får.

Kritiker menar att särtrycket fungerar som marknadsföring för de omdiskuterade alzheimermedicinerna. Alzheimerföreningen sponsras också av företag som marknadsför dessa läkemedel.
? Artiklarna ger en onyanserat positiv bild av bromsmedicinerna. Man får bilden att studier visar stor effekt och att allmänläkarna snålar som inte skriver ut dem, säger informationsläkaren Anders Hernborg, och får stöd av docent Hans Liedholm.
? Det här är en superpartsinlaga i en fråga där den vetenskapliga världen är oerhört bekymrad, eftersom de studier som finns faktiskt inte kunnat peka på att medlen förhindrar intagning på till exempel vårdhem.

Att Apoteket på det här sättet fungerar som distributör åt en patientförenings budskap är inte ovanligt, säger Thony Björk, informationsdirektör på Apoteket.
? Det är inte så vanligt att vi gör det i den här formen, men i grunden är vi välvilligt inställda till att sprida deras information om angelägna ärenden.
? Vi fick en förfrågan från patientföreningen om vi kunde hjälpa till. Att det råder delade meningar om behandlingsalter- nativen är inte ett skäl att säga nej.