Annons

Parkinsonförbundet kritiserar indragen subvention

Inga fler svenska patienter kommer att få Parkinsonläkemedlet Duodopa subventionerat. Priset som företaget kräver är orimligt högt, anser LFN. Parkinsonförbundets ordförande anser att beslutet är bedrövligt.

7 sep 2007, kl 17:59
0

Den första september gick den tidsbegränsade subventionen för Duodopa ut. Solvay Pharma som säljer läkemedlet har, enligt Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), inte kunnat visa att hälsovinsterna motiverar det höga priset.

Ett års behandling med Duodopa kostar cirka 400 000 kronor medan standardbehandling under ett år kostar cirka 65 000 kronor.
Duodopa ges till patienter med långt gången sjukdom. I Sverige använder ungefär 80 personer läkemedlet. För dessa kommer Duodopa även fortsättningsvis att vara subventionerat. Men inga fler patienter kommer att få preparatet subventionerat.

Karl-Gunnar Skoog
, ordförande för Parkinsonförbundet, är mycket kritisk till LFN:s beslut.
?    Jag tycker att det är bedrövligt. De har tagit bort subventionen med hänvisning till att det är för dyrt, men antalet patienter som behöver Duodopa är få så den totala kostnaden blir ändå inte särskilt hög. För de patienter som behöver det här läkemedlet finns i regel inget annat alternativ, säger Karl-Gunnar Skoog.

Fredrik Larsson, informationschef på LFN, säger att det måste finnas en gräns för vad ett läkemedel får kosta.
?    Det här läkemedlet kostar sex gånger så mycket som standardbehandling, vilket är orimligt dyrt. Det finns andra alternativ för att behandla parkinson, säger Fredrik Larsson.

Såvida företaget inte inkommer med en ansökan där priset är lägre eller med ny information om läkemedlets effekter kommer nämnden inte att ändra sitt beslut.
Withold Zarebinski, vd för Solvay Pharma, säger att han hoppas att företaget och LFN ska hitta en lösning.