Annons

Parkinsonmedel in i förmånen

Läkemedlet Xadago för behandling av Parkinsons sjukdom ingår numera i högkostnadsskyddet, men med begränsning.

25 apr 2016, kl 13:52
0

Från och med den 22 april ingår läkemedlet Xadago med den aktiva substansen safinamid i läkemedelsförmånen för behandling av Parkinsons sjukdom, enligt beslut från TLV. Förmånen gäller dock med en begränsning och bara som tilläggsbehandling till läkemedel med levodopa som trots optimal behandling med det senare har ”on-off”-syndrom.

Xadago används för parkinsonbehandling i senare skeden i av sjukdomen då effekten av levodopa inte längre har optimal effekt. Vid Parkinsons sjukdom saknas signalsubstansen dopamin vilket leder till att hjärnan har svårt att kontrollera kroppens rörelser. Bristen på kroppseget dopamin ersätts då vanligen av levodopa, men efter lång tids användning kan patienten trots det drabbas av omväxlande stelhet och överrörlighet, så kallat on-off-syndrom.

Den aktiva substansen safinamid i Xadago hömmar enzymet monoaminoxidas B, MAO-B, som bryter ned dopamin. I dag ingår två MAO-B-hämmare högkostnadsskyddet, rasagilin och selegilin. Sedan en tid finns ett generikum till rasagilin på marknaden och vid tiden för subventionsbeslutet gällande Xadago beräknades behandling med Xadago kosta lika mycket som med generiskt rasagilin.

Prisskillnaden väntas dock öka och redan den 1 maj kommer enligt TLV kostnaden för Xadago vara högre än för det generiska rasagilinet, som har lägst pris på marknaden.

– Vi vill uppmana förskrivare att följa begränsningen för Xadago och för jämförelsealternativet rasagilin och fortsätta förskriva den billigaste produkten inom högkostnadsskyddet, säger Sara Hed, enhetschef på TLV, i samband med subventionsbeslutet.