Olika hypertonimedel ger lika bra njurskydd

Två nya studier bekräftar nyttan med att behandla typ 2-diabetiker med A II-antagonister eller ACE-hämmare för att undvika njurkomplikationer. Enligt studierna har preparatgrupperna likvärdig effekt.

17 nov 2004, kl 10:09
0

Annons

Den ena studien visade att tidiga stadier av diabetesnefropati kunde förhindras helt med behandling med A II-antagonist eller ACE-hämmare, medan den andra kom fram till att utvecklingen av njurkomplikationerna kunde bromsas. Båda studierna publicerades nyligen i NEJM (2004;351:1941-1961).
Den internationella studien av Barnett och medarbetare är den första direkt jämförande studien med två hypertoniläkemedel på patienter med tidigt stadium av diabetesnefropati. br
I studien på 250 patienter
var A II-antagonisten telmisartan lika bra som ACE-hämmaren enalapril när det gällde att förhindra njurkomplikationer. Båda läkemedlen verkar genom att hämma angiotensinsystemet.
Att läkemedlen var lika effektiva var enligt forskarna inte det mest intressanta resultatet i studien utan att båda läkemedlen helt stannade upp sjukdomsförloppet och skadorna på njurarna.

I den andra studien, av Ruggenenti och medarbetare, randomiserades 1 204 personer till antingen ACE-hämmare (trandolapril) samt kalciumblockerare (verapamil), ACE-hämmare enbart, kalciumblockerare enbart eller placebo. Deltagarna följdes i minst tre år.
Jämfört med placebo minskade ACE-hämmaren enbart eller i kombination med kalciumblockeraren risken för nefropati med 50 procent.
Budskapet är, menar forskarna, att man inte ska vänta med att behandla patienter med typ 2-diabetes med läkemedlen tills det går att konstatera att patienten har ett förstadium till njurpåverkan.