Annons
Obama står fast vid sin hälsoreform

Obama står fast vid sin hälsoreform

I sitt första tal till kongressen igår stod president Obama fast vid
sitt buskap att det amerikanska sjukvårdssystemet ska reformeras. Av
presidentens stora stimulanspaket på 787 miljarder dollar går 1,1
miljarder till ett nytt råd 
liknande svenska TLV och brittiska NICE, något som möts med kritik från
bland annat industrihåll.

25 feb 2009, kl 12:25
0

Annons

Trots krisen måste USA satsa på en stor hälsoreform. Det var budskapet från president Obama igår. Fokus ligger på att få fler amerikaner försäkrade, men reformen innehåller också ett första steg mot en ny syn på läkemedel och dess värde.

I förhandlingarna om det stora stimulanspaketet på 781 miljarder dollar överlevde förlaget att det ska satsas 1,1 miljarder dollar på ett nytt forskningsråd. Rådet, som kommer att bestå av 15 medlemmar, ska göra jämförande forskning mellan olika läkemedel och behandlingar och utvärdera deras hälsoekonomiska värde.

Många ser det här som ett första steg mot ett amerikanskt NICE, att rådet i förlängningen kan få i uppgift att besluta om vilka läkemedel och behandlingar som ska få statlig subvention. Sådana instanser är vanliga i europeiska länder, men har ännu så länge stött på mycket motstånd i USA. Och det gör det fortfarande.
? Det här är en dålig idé. De hälsoekonomiska utvärderingsmetoder som finns idag är ett mycket trubbigt verktyg som verkar efter principen att ett läkemedel passar alla. Risken är överhängande att läkemedel som är ovärderliga för vissa subpopulationer inte värderas eftersom man inte ser deras värde om man enbart utvärderar studier på stora populationer, säger till exempel Peter Pitts, amerikansk debattör och konsult som tidigare arbetat på FDA och som i veckan besökte Stockholm.

Liknande oro har under debattens gång framförts av industriföreträdare som menar att den här sortens hälsoekonomiska analyser kan leda till att patienter blir nekade ny och värdefull behandling. I slutändan är det därför sagt att de resultat som rådet kommer fram till inte får användas som underlag för att fatta några ekonomiska beslut. Något som den amerikanska läkemedelsindustrinförerningen, PhRMA, beskriver som att ?debatten utvecklats åt ett positivt håll?.

PhRMA konstaterar också att den satsning som nu görs på jämförande studier är en första pilotsatsning och att den framtida debatten kommer att handla om i vilken utsträckning sådan forskning ska användas när man tar fram behandlingsrekommendationer.