Goserelin lika effektivt som tamoxifen

En brittisk långtidsuppföljning som jämför goserelin (Zoladex) med tamoxifen visar att två års behandling med goserelin är lika effektivt som två års behandling med tamoxifen när det gäller att minskar risken för
att återinsjukna i bröstcancer.

25 feb 2009, kl 11:02
0

Annons

Gonadotropinfrisättande hormonanaloger som goserelin hindrar frisättningen av könshormoner. Tidigare har andra studier visat att de minskar risken för återfall i bröstcancer och risken för förtida död, men det var inte känt om deras effekt var långvarig.

Drygt 2 700 kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer före klimakteriet randomiserades för att få goserelin (Zoladex), tamoxifen, båda läkemedel, eller ingen av dessa under två år. Forskarna bakom studien följde sedan patienterna i femton år.

Behandling med goserelin gav en skyddande effekt och var lika effektiv som behandling med tamoxifen. Patienter som fick goserelin löpte lägre risk att återinsjukna i bröstcancer och deras dödsrisk minskade, till skillnad från de patienter som inte tog några läkemedel. Kombinationen av båda läkemedel minskade risken ytterligare, men inte statistiskt signifikant.

I dagsläget är det vanligt att kvinnor som drabbas av bröstcancer behandlas med tamoxifen under en längre period, cirka fem år. Artikelförfattarna skriver i en kommentar att två års behandling med goserelin verkar vara tillräcklig för att uppnå en bra effekt och minska risken för återfall i bröstcancer. Det kan vara ett alternativ för de patienter som av olika anledningar inte kan ta tamoxifen i fem år.

Resultaten publiceras i veckans utgåva av Journal of National Cancer Institute.