Hem Taggar Hälsoekonomi

Tag: Hälsoekonomi

Nya cancerterapier saknar ofta bevis för patientnyttan

Forskare efterlyser bättre vetenskapligt stöd för att nya cancerläkemedel ökar överlevnad och livskvalitet.
15 aug 2023, kl 09:11

Utvärdering av genterapi mot obotlig sjukdom klar

Finsk-norsk-svenska Finose har utvärderat en genterapi mot en obotlig sjukdom som bryter ned nervsystemet.
2 mar 2022, kl 10:06

TLV vill ha ökade resurser för beställda bedömningar

Myndigheten har svårt att hinna med när efterfrågan på hälsoekonomiska bedömningar av nya terapier ökar.
2 mar 2021, kl 11:54

”Nej, det handlar inte om att spara pengar”

Ellen Wolff är nationalekonom och forskare och studerar vilka vaccinationsprogram som är kostnadseffektiva.
19 jan 2021, kl 09:33

Utvärdering tyder på hög kostnad för genterapi

Det norsk-finsk-svenska samarbetet Finose har gjort en hälsoekonomisk utvärdering av genterapin Zynteglo.
14 maj 2020, kl 12:35

Cancermedel först ut i nytt samarbete

Snart kan det räcka med att göra en hälsoekonomisk utvärdering för Sverige, Norge och Finland. Målet är att nya läkemedel ska nå patienterna snabbare.
29 mar 2018, kl 06:30

Kostnadseffektivt med trombektomi

Behandling med trombektomi vid akut stroke är hälsoekonomiskt försvarbart enligt TLV.
4 jul 2016, kl 09:18

TLV utvärderar nya glukosmätare

Efterfrågan på nya kontinuerliga glukosmätare utmanar landstingens budgetar. I ett pilotprojekt ska TLV därför göra en hälsoekonomisk utvärdering av de medicintekniska produkterna.
28 jun 2016, kl 11:11

Snabbt ja från NLT till Gazyvaro

Roches leukemiläkemedel Gazyvaro får positivt besked av NLT-gruppen, men nobben i Storbritannien.
8 okt 2014, kl 09:56

Billigare med nytt ögonläkemedel

Läkemedlet Eylea mot våt åldersrelaterad makuladegeneration är en betydligt billigare behandling än Lucentis enligt en beräkning av TLV.
1
2 sep 2013, kl 10:41

Tidsödande värdera klinikmedel

TLVs och NLTs hälsoekonomiska bedömningar och rekommendationer av slutenvårdsläkemedel kan bli bättre. Det menar myndigheten för vårdanalys i en rapport.
30 aug 2013, kl 11:32

Det krävs ett helt nytt system

Skrota modellen där TLV fastställer pris på läkemedel säger ekonomiprofessor.
22 aug 2013, kl 09:00

Obama står fast vid sin hälsoreform

I sitt första tal till kongressen igår stod president Obama fast vid sitt buskap att det amerikanska sjukvårdssystemet ska reformeras. Av presidentens stora stimulanspaket på 787 miljarder dollar går 1,1 miljarder till ett nytt råd  liknande...
25 feb 2009, kl 12:25

NICE ska se över sina hälsoekonomiska analyser

Den engelska utvärderingsmyndigheten NICE ska se över sina metoder de använder för att avgöra om läkemedel och behandlingsmetoder är hälsoekonomiska eller inte.
30 jan 2009, kl 13:00

HPV-vaccin till äldre är inte lönsamt

Att vaccinera kvinnor över 25 mot livmoderhalscancer kan kosta mer än det smakar. I alla fall om man får tro en amerikansk studie som tittat på lönsamheten med HPV-vaccin.
21 aug 2008, kl 13:59

NICE samarbetar med företag

Brittiska motsvarigheten till Läkemedelsförmånsnämnden, NICE, samarbetar med företaget Novartis kring hur en fas III-studie ska organiseras. Samarbetet är unikt och syftar till att företaget snabbare ska få in läkemedlet i den offentligt...
20 dec 2007, kl 12:44