Annons

NICE ska se över sina hälsoekonomiska analyser

Den engelska utvärderingsmyndigheten NICE ska se över sina metoder de
använder för att avgöra om läkemedel och behandlingsmetoder är
hälsoekonomiska eller inte.

30 jan 2009, kl 13:00
0

Annons

NICE, som bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras i England, har fått mycket kritik det senaste halvåret för att de är för hårda i sin bedömning av nya läkemedel. Senast förra veckan släppte bioteknikföretagens branschorganisation en rapport där de beskrev att de policys som NICE har bromsar utvecklingen inom hela läkemedels- och bioteknikområdet.

Som svar på detta har NICE:s chef Sir Michael Rawlings nu tillsatt en egen utredning som ska se över hur deras utvärderingar går till. I ett pressmeddelande säger han att ?den här studien ska se över om vissa typer av värden är viktigare än andra, och den ska undersöka om det finns ytterligare faktorer  som vi ska ta hänsyn till när vi värderar nya tekniker.?

Utredningen leds av Sir Ian Kennedy som är professor emeritus vid University College London. I uppdraget ingår att han ska hålla ett antal workshops med industrin, patienter och myndigheter. Han ska presentera resultatet av studien i sommar.