Annons

Nytt tidigt test för Alzheimers sjukdom

Amerikanska forskare har tagit fram ett test som kan bli användbart för att diagnosticera Alzheimers sjukdom på ett tidigt stadium.

21 maj 2002, kl 13:15
0

Annons

Att utveckla ett enkelt pålitligt diagnostiskt test har länge varit en av de stora utmaningarna i alzheimerforskningen. En tidig förändring i hjärnan vid Alzheimers sjukdom är omvandlingen av beta-amyloidpeptider från löslig till olöslig form i hjärnan. Man har uppskattat att det sker mellan 10 till 20 år före kognitiva symtom uppträder. Tidigare försök att mäta nivåer av beta-amyloidpeptider har inte lyckats eftersom plasmanivåer av fritt beta-amyloid inte har korrelerat med mängden beta-amyloid i hjärnan.
Nu har forskare i Washington upptäckt ett sätt att mäta plasmanivåer av beta-amyloidpeptider hos möss. De gav mössen en monoklonal antikropp, m266, som orsakar en massiv ökning i mängden beta-amyloidpeptider inlagrade i plasma i centrala nervsystemet. Före administrering av antikroppen korrelerade som väntat plasmanivåer av beta-amyloid inte med mängden peptider i hjärnan. Efter administrering av m266 korrelerade däremot plasma- och hjärnnivåer i hög grad.
Om m266 kommer att ge liknande resultat hos människa vet man ännu inte. Forskarna drar slutsatsen att användning av en monoklonal antikropp liknande m266, men utvecklad för människa, kan vara ett sätt att utveckla ett snabbt diagnostiskt test för att mäta mängden beta-amyloid hos personer med misstänkt Alzheimers sjukdom samt vara en hjälp i differentialdiagnostik vid klinisk Alzheimers sjukdom.
Ett sådant test kan också vara användbart för att mäta svaret på terapi riktad mot beta-amyloid. Att utveckla vägar att upptäcka och identifiera sjukdomen tidigt blir allt viktigare när nya behandlingar och preventiva metoder kommer.
Science 2002;295:2264