Annons

Nytt mot malignt melanom

Inom några månader finns troligen ännu en ny behandling mot hudcancer i Europa.

27 okt 2015, kl 12:22
0

Annons

Den vetenskapliga kommittén CHMP har rekommenderat EU-kommissionen att godkänna en ny immunterapi för behandling av hudcancer.

Imlygic, talimogene laherparepvec, är ett onkylytiskt virus som selektivt attackerar tumörceller. Viruset har modifierats och två gener har avlägsnats och ersatts med kopior av en annan gen. Den genen kodar för GM-CSF, en så kallad cytokin som aktiverar celler som stimulerar immunförsvaret att känna igen och förstöra cancerceller.
Imlygic injiceras direkt i melanomet.

I en fas III-studie som ligger till grund för ett godkännande deltog 400 patienter med metastaserat melanom.  Efter sex månaders behandling hade var fjärde svarat på immunterapin och för 16 procent var symtomen på sjukdomen delvis försvunna. Elva procent uppnådde symtomfrihet efter sex månaders behandling.

Indikationen för Imlygic är behandling av vuxna patienter med inoperabelt melanom med regional- eller fjärrmetastaser utan skelett-, hjärn-, lung- eller annan invärtes sjukdom.
Malignt melanom är den cancerform som nu ökar mest i Sverige. Cirka 500 personer avlider årligen i sjukdomen.