Annons

Karbamid rekommenderas

Mjukgörande med karbamid rekommenderas eftersom substansen är bäst dokumenterad. Det visar en systematisk översikt.

28 okt 2015, kl 10:49
0

Annons

Foto: iStockphoto

Mjukgörare som karbamid har god effekt vid atopiskt eksem, enligt studierna. Det visar översikten som har gjorts på uppdrag av expertrådet för hud- och könssjukdomar. Den utfördes av Jonatan Lindh, biträdande överläkare i klinisk farmakologi och Maria Bradley, överläkare hudklinken, båda på Karolinska universitetssjukhuset.

I analysen fanns data från 48 studier och över 3 200 patienter. De flesta studierna som ingår i analysen har gjorts av tillverkaren och kvalitet och design varierar.

I några studier jämfördes karbamid, glycerin och propylengykol. I analysen sticker inte någon enskild mjukgörare ut som bättre än de andra, men den största dokumentationen finns för preparat som är baserade på karbamid. Därför rekommenderar Jonatan Lindh att mjukgörare med karbamid i första hand ska väljas.

De som gjort översikten drar slutsatserna att den kliniska effekten av mjukgörande är väl dokumenterad samt att majoriteten av studierna visar att mjukgörande har en god effekt på kliniska symtom. Dock ansar de att det inte finns tillräckligt många studier som jämför de enskilda hudkrämerna.
Relevanta originalstudier om atopisk dermatit, ickeallergiskt handeksem och ichtyosis vulgaris som publicerats i Medline och Embase från till mitten av januari 2015 ingick i den stora analysen.