Annons
Studie visar hur mycket påfyllnadsdoser skyddar
Coronavirus. Illustration: Istock

Studie visar hur mycket påfyllnadsdoser skyddar

En ny rapport visar att de äldre som tog en höstdos mot covid-19 i fjol fick mycket bättre skydd än de som avstod.

15 jun 2023, kl 16:35
0

Annons

Fortsätt ta påfyllnadsdoser mot covid-19. Det är Folkhälsomyndighetens budskap till personer som är 65 år och äldre. En ny rapport förstärker allvaret i detta budskap.

Rapporten visar att de äldre som vaccinerade sig med en påfyllnadsdos under hösten 2022 fick ett betydligt bättre skydd mot allvarlig sjukdom och död under vintern 2022/2023, än de som inte tog någon höstdos.

Tydlig effekt av påfyllnadsdoser

Folkhälsomyndigheten undersökte risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland personer på särskilt boende för äldre eller med hemtjänst. Undersökningen inriktades på åldersgrupperna 65-79 år och 80 år och äldre.

Sammanlagt ingick nära 3 000 personer i studien, där Folkhälsomyndigheten jämförde äldre som tog en höstdos med personer som fått sina senaste påfyllnadsdoser för fem till nio månader sedan.

De personer på 65 år och äldre som tog en dos under hösten fick direkt efter vaccinationen ett 80 procent bättre skydd mot att behöva sjukhusvård på grund av covid-19. Detta alltså jämfört med äldre som tagit en påfyllnadsdos tidigare men inte fyllde på igen på hösten

Skyddet mot att avlida med covid-19 inom 30 dagar ökade till nästan 90 procent, jämfört med de som inte tog en dos under hösten.

Vill se fortsatt vaccinering

Skyddet avtog något med tiden, men kvarstod på en hög nivå även 90 dagar eller mer efter den senaste påfyllnads­dosen.

– Studien visar att det är av betydelse att äldre personer fortsätter ta påfyllnadsdoser mot covid-19 för att upprätthålla ett högt vaccinationsskydd mot allvarlig sjukdom och död. Hittills under våren 2023 har drygt hälften av personerna i gruppen 80 år och äldre tagit den rekommenderade påfyllnadsdosen, och den andelen skulle behöva öka, säger biträdande enhetschef Johanna Rubin på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– Covid-19 sprids fortfarande i samhället och vi får räkna med att det kommer att fortgå även under sommaren.

Folkhälsomyndighetens vaccinrekommendation innebär att alla som är 65 år eller äldre, och personer som är 18 år eller äldre och tillhör en medicinsk riskgrupp, bör vaccinera sig med en ny påfyllnadsdos en till två gånger per år, beroende på vilken grupp man tillhör.

Påfyllnadsdoser behövs eftersom vaccinernas skyddande effekt avtar snabbare hos äldre personer, och även underliggande sjukdomar kan påverka.