Annons
För få äldre har fått sin påfyllnadsdos mot covid-19
Foto: Istock

För få äldre har fått sin påfyllnadsdos mot covid-19

Bara varannan person på 80 år eller äldre har fått rekommenderat vaccin, visar nya siffror från FHM.

1 jun 2023, kl 17:00
0

Annons

Johanna Rubin
Foto: Lena Katarina Johansson/Folkhälsomyndigheten

Sedan 1 mars rekommenderar Folkhälsomyndigheten, FHM, personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilt boende för äldre, Säbo, att ta en påfyllnadsdos mot covid-19 före sommaren.

Men som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat har myndigheten uppmärksammat att det gått trögt med vaccinationerna.

Detta trots att flera regioner kampanjat om vikten av att vaccinera sig före sommaren.

Tillgängligheten till vaccination mot covid-19 blir sämre när även hälso- och sjukvårdspersonalen går på sommarsemester.

Nya siffror som Folkhälsomyndigheten presenterar idag visar att endast 50,9 procent av personerna i dessa grupper har fått sin påfyllnadsdos, sett till hela riket.

Hade hoppats på bättre siffror

Folkhälsomyndigheten hade hoppats på högre täckning än så här.

– Vi rekommenderar ju en påfyllnadsdos av en anledning, och arbetar efter det senaste kunskapsläget, säger Johanna Rubin på Folkhälsomyndigheten och fortsätter:

– Personer i dessa grupper har högre risker för allvarlig sjukdom och död om de smittas av covid-19 även om det är de något mildare omikronvarianterna som cirkulerar just nu.

Folkhälsomyndigheten gick ut under våren och uppmanade hälso- och sjukvården, de särskilda boendena och de anhöriga att se till att 80+arna och personer på äldreboenden får sin påfyllnadsdos.

– Vi ser risker med det här och skulle vilja komma upp till ett bättre skydd, säger hon.

Skyddet sjunker snabbare hos äldre

Skyddet efter en dos vaccin mot covid-19 sjunker successivt. Ett halvår efter den senaste dosen hos en äldre person bedöms att skyddet mot allvarlig sjukdom sjunkit med 10 till 20 procent.

Nivån på skyddet varierar mellan olika individer och beror även på vilka vaccinvarianter som cirkulerar.

Nu är det redan juni och semestertiderna närmar sig.

– Jag tror att vi kommer att gå in i sommaren med ungefär den här nivån, säger Johanna Rubin.

Beredskap för en smittvåg i sommar

Även om smittspridning generellt brukar vara lägre sommartid har myndigheten beredskap om en ny smittvåg skulle slå till i sommar och drabba äldre.

– Covid-19 har överraskat oss tidigare. Vi är beredda, det kan exempelvis handla om att gå ut och uppmana Säbo att vaccinera de boende.

Orsakerna till den låga vaccintäckningen kan vara flera, tror Johanna Rubin. Det finns uppgifter om att registreringen av vaccinationerna släpat efter. Men gruppen är kanske inte alltid heller så lätt att nå, menar hon.

– Personer som är 80 år och äldre kanske kan behöva hjälp att boka tid digitalt och även att rent fysiskt ta sig till sin vårdcentral.

Vaccinationströtthet bland de äldre

80-åringar och äldre har tidigare varit en grupp som i hög grad velat vaccinera sig.

Motivationen att vaccinera sig kan ha sjunkit, misstänker Folkhälsomyndigheten.

– Vi har inte gjort någon studie, men hört från olika håll att det finns lite mindre intresse, en vaccinationströtthet i den här gruppen. Man kanske tycker att man redan fått flera doser, kanske har man haft covid och att man därmed har ett skydd. Så kan ju även vårdpersonalen tänka, säger Johanna Rubin.

Stora skillnader mellan regionerna

Det är samtidigt stora skillnader mellan regionerna. Stockholm ligger i botten, där har bara 25,5 procent av de som är 80 år och äldre fått den rekommenderade påfyllnadsdosen. Högst andel har Värmland med 77,8 procent.

– Så här stora skillnader har vi inte sett tidigare. Eftersläpande registrering kan spela en stor roll, säger Johanna Rubin.

Även här kan orsakerna vara flera, inte minst hur vården är organiserad. Stora och små regioner kan också ha olika förutsättningar att nå de äldre.

Regionerna kan ha satsat olika mycket

I vilken mån regionerna satsat på olika typer av riktade kampanjer för att nå ut till de berörda personerna, som att skicka hem brev, kan ha påverkat, tror Johanna Rubin.

– Det tar ju resurser från annan vård. Vi ska försöka ta reda på vad som orsakar de stora skillnaderna.

Nu ska man se följa upp inrapportering och också se vad som kan göras i framtiden för att få en högre och jämnare täckningsgrad.

Men individer i den aktuella gruppen kan fortfarande se till att ta sin påfyllnadsdos mot covid-19, poängterar Johanna Rubin.

– Det är inte för sent och absolut av värde att få upp sitt skydd.