Annons
Nästan alla svenskar har antikroppar mot covid-19

Nästan alla svenskar har antikroppar mot covid-19

Många vaccinerade och fortsatt smittspridning troliga orsaker, enligt Folkhälsomyndigheten.

1 jun 2023, kl 09:42
0

Annons

Sara Byfors
Foto: Folkhälsomyndigheten

Nästan alla svenskar har antikroppar mot covid-19. I mars i år hade hela 96 procent av befolkningen antikroppar.

Det visar Folkhälsomyndighetens senaste stickprovsundersökning som publiceras idag.

Andelen svenskar med antikroppar med covid-19 har ökat med två procentenheter.

Detta jämfört med den förra undersökningen som gjordes i augusti och september förra året.

Att så många i befolkningen har antikroppar bedömer myndigheten beror på hög vaccinationstäckning och fortsatt smittspridning.

Många barn har antikroppar mot covid-19

Undersökningen gjordes genom att myndigheten samlade in blodprover i nio av landets regioner.

Förekomsten av antikroppar var hög i alla åldersgrupper – även bland barn och unga där de flesta är helt ovaccinerade.

I åldersgruppen 0 till 13 år, en nästan helt ovaccinerad grupp, hade ändå 88 procent antikroppar.

Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 och därför rekommenderas de flesta inte vaccination.

Mest antikroppar mot covid-19 hos vaccinerade

Bland övriga åldersgrupper, där många är vaccinerade, har ännu fler antikroppar mot covid-19.

I gruppen ungdomar mellan 14 och 18 år var andelen 98 procent.

Hos vuxna mellan 19 och 49 år hade 96 procent antikroppar mot covid-19 och i gruppen mellan 50 och 64 år var andelen 98 procent.

De äldre i topp

Bland seniorer mellan 65 och 79 år hade 99 procent antikroppar och hos äldre mellan 80 och 95 år var andelen nästan 100 procent.

– Hos barn är det genomgången infektion som ligger bakom den höga andelen med antikroppar. I övriga åldersgrupper har de fortsatta vaccinationerna och påfyllnadsdoserna bidragit till den höga antikroppsförekomsten. Skyddet avtar dock med tiden och det är därför fortsatt viktigt att ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten i pressmeddelandet.

Återkommande mäta antikroppar mot covid-19

Folkhälsomyndigheten gör återkommande den här typen av så kallade seroepidemiologiska undersökningar i befolkningen för att mäta förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2.

Syftet är att uppskatta hur stor andel i befolkningen som antingen har haft infektionen och/eller är vaccinerade och därmed löper mindre risk att få allvarlig covid-19.