Annons
Kampen mot läkemedelsbristerna
Nu ska fler arbeta med läkemedelsbristerna
Läkemedelsverket bygger ut arbetet med rest- och bristsituationer. På bild enhetschef Johan Andersson och direktör Veronica Arthursson. Foto: Anna Bäsén / Jeanette Hägglund/Läkemedelsverket

Nu ska fler arbeta med läkemedelsbristerna

Läkemedelsverket startar ny specialenhet och antalet som arbetar med rest- och bristsituationer växer.

15 sep 2023, kl 14:30
0

Annons
Veronica Arthursson Foto: Jeanette Hägglund/Läkemedelsverket

Veronica Arthursson Foto: Jeanette Hägglund/Läkemedelsverket

Nu ska fler på Läkemedelsverket arbeta med läkemedelsbristerna.

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat planerar myndigheten en specialenhet som fokuserar på att förbättra Sveriges läkemedelsförsörjning.

I onsdags förra veckan tog myndighetens styrelse det väntade beslutet.

– Vi vill göra mera för att öka tillgängligheten och arbeta med fler kraftfulla verktyg för att underlätta så att patienterna får sina läkemedel, säger Veronica Arthurson, direktör för verksamhetsområde Användning på Läkemedelsverket.

En enhet blir två

Den nya organisationen innebär i praktiken att den nuvarande Enheten för läkemedel i användning, där Johan Andersson är chef, delas upp i två.

De kommer att heta ”Enheten för läkemedelstillgänglighet” respektive ”Enheten för kunskapsstöd och läkemedelsanvändning”. Enheterna är tänkta att vara i gång redan den 1 oktober.

– Myndigheten har byggt ut båda de här viktiga områdena successivt, säger Veronica Arthurson.

Flera personer har tillsatts. Idag är de cirka 40 personer. Ungefär 20 personer vardera arbetar inom de två områdena.

– Vi har rekryterat ganska många nya och vuxit med ett tiotal det här året, säger direktören Veronica Arthurson.

”Det första steget”

Läkemedelsverket utökar med ytterligare personal, inte minst för att förstärka arbetet med rest- och bristsituationer.

Just nu annonserar man bland annat efter en gruppchef till specialenheten mot restsituationer och läkemedelsbrist.

– Det här är det första steget. Rest- och bristsituationer är inte något som helt kommer att försvinna, utan kommer att vara aktuella under en lång tid. Vi kommer sannolikt att fortsätta växa inom båda de här viktiga områdena, säger Veronica Arthurson.

Fler ska arbeta med läkemedelsbristerna

Över 1200 läkemedelsförpackningar, med många olika slags läkemedel, står på Läkemedelsverkets lista över pågående och kommande restsituationer.

Myndigheten har flera tunga regeringsuppdrag för att försöka motverka de negativa konsekvenserna för patienter, sjukvård och apotek.

– Behoven är väldigt stora, konstaterar Veronica Arthurson.

– Det handlar inte bara om att tillsätta nya tjänster. Det är bra med en intern rörlighet. Medarbetare kan få lära upp sig, bredda sin kunskap och hoppa in där behoven finns, säger hon.

Oro för penicillinkris i vinter

Just nu är ett av de stora bekymren när det gäller läkemedelstillgänglighet de krympande lagren av penicillin V (fenoximetylpenicillin).

Många känner igen det under märkesnamnet Kåvepenin. Den här typen av antibiotika används vid många olika slags av infektioner.

– Vi är oroliga för utvecklingen med restanmälningar, säger Johan Andersson, chef för enheten för läkemedel i användning.

Enhetschefen berättar om veckovisa samverkansmöten om penicillin V med andra involverade aktörer.

– Det har vi förstås inte för varje av alla hundratals läkemedel som är restnoterade. Vi jobbar jättemycket med det just nu.

Läkemedelsbyte och höjda priser

Diskussionerna handlar exempelvis om eventuellt ändrade rekommendationer, om man kan använda andra läkemedel i vissa situationer.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har höjt takpriset för vissa läkemedel, bland annat penicillin V. Det är en av flera åtgärder Johan Andersson tror kan förbättra tillgången.

Bättre möjlighet att fokusera

Johan Andersson tror att uppdelningen till två separata enheter kommer att bli bra.

– Visst är det på gott och ont. Jag tycker att det är roligt att växla mellan olika arbetsuppgifter.

– Men på det här viset får vi bättre möjlighet att fokusera ytterligare på såväl producentobunden information som på tillgänglighetsfrågorna, säger han.

Kan arbeta mer kraftfullt

Rest- och bristsituationerna har gjort att Johan Andersson och hans kollegor tidvis arbetat både kvällar och helger.

– När vi blir fler får vi större möjlighet att verkligen jobba vidare med de uppdrag vi har, mer kraftfullt och utvidgat. Samtidigt får arbetet med behandlingsrekommendationer och Läkemedelsboken möjlighet att växa.

Johan Andersson het som ny chef

Utnämningen av cheferna för de två enheterna är formellt inte klar.

Johan Andersson är förstås ett hett namn som chef för enheten för läkemedelstillgänglighet.

Han har varit med och byggt upp Läkemedelsverkets tydligare arbete med rest- och bristsituationer.

Direktör Veronica Arthurson säger:

– Tillsättningarna behöver förstås ske skyndsamt. Det viktiga är att etablera ett stabilt ledarskap som kan utveckla verksamheten.

Vill ha fler regeringsuppdrag

Enheten för läkemedelstillgänglighet kommer inte att ha något förändrat syfte.

De ska fortsätta försöka se till att fler patienter får sina läkemedel och med mindre krångel för alla inblandade.

– Det är samma som tidigare, men med tydligare fokus på just dessa frågor, säger Johan Andersson.

Själv har han ett par regeringsuppdrag som han hett önskar att myndigheten får.

– Vi behöver underlätta fördelning och omfördelning av läkemedel i landet. Sen skulle jag önska mig logistiklägesbilder. Få veta var någonstans och hur mycket det finns av ett läkemedel. Det vet ingen idag.