Annons

NSAID även vid latent inflammatorisk tarmsjukdom

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, kan enligt nya studier använda NSAID och coxiber för smärtlindring utan att sjukdomen blossar upp.

20 feb 2006, kl 15:46
0

Antiinflammatoriska smärtläkemedel har ansetts kontraindikerade för patienter med IBD vid behandling av artros, ryggbesvär eller frakturer. Tidigare forskning har tytt på att läkemedlen skulle ge förnyade symtom när sjukdomen är vilande.
Men enligt två nya studier som publicerades i tidskriften Clinical Gastroenterology and Hepatology ger NSAID och cox 2-hämmare mindre försämring av sjukdomssymtom än väntat. Båda studierna undersökte effekten av NSAID och cox 2-hämmare på patienter med latent ulcerös kolit och/eller Crohns sjukdom.
Enligt den ena studien tolererade patienter med IBD som fick NSAID läkemedlen väl och mindre än en på tre fick kliniska symtom på sin sjukdom. Dessutom visade studien att cox 2-hämmare i själva verket motverkade återfall.
I studien ingick 209 patienter med IBD i ålder 20 till 70 år utan kliniska symtom på sjukdomen under sex veckor innan studien startade. Patienterna fick olika NSAID och cox 2-hämmaren under fyra veckor för att utvärdera graden av återfall. Resultatet visade att behandling med NSAID orsakade återfall inom ett par dagar hos 17 till 28 procent av patienterna medan läkemedel som var selektiva för cox-1 och cox-2 inte gav återfall.
Studien är den hittills största som undersökt effekten av NSAID på sjukdomssymtom vid IBD.
I den andra studien behandlades patienter med ulcerös kolit med en cox 2-hämmare under 14 dagar. Enligt studien gav inte läkemedlen fler återfall i sjukdomen än placebo.
Enligt det amerikanska gastroenterologsällskapet, AGA, ökar resultaten förutsättningarna för bättre smärtlindring av patienter med IBD i ett kort perspektiv. Mer studier på effekten vid långtidsbehandling krävs dock.