Annons
Aspirin regelbundet minskar cancerrisk
Foto: iStockphoto

Aspirin regelbundet minskar cancerrisk

Förutom minskad risk för tumörer i mag-tarmkanalen minskar också risken överlag för cancer vid användning av Aspirin, visar ny studie.

4 mar 2016, kl 10:06
4

Annons

Foto: iStockphoto

Forskare vid Massachusetts general hospital har analyserad data från två omfattande epidemiologiska långtidsstudier och sett att regelbunden användning av Aspirin signifikant minskar den samlade risken för all typ av cancer. Minskningen syns främst i form av lägre risk för tjocktarmscancer och andra tumörer i mag-tarmkanalen.

Enligt forskarna visar resultaten att Aspirin kan ses som ett komplement till koloskopi och andra metoder av cancerscreening för att förebygga cancer, men dock inte ersätta dessa.

Det är sedan tidigare känt att acetylsalicylsyra, den aktiva substansen i Aspirin, minskar risken för hjärtinfarkt och stroke hos patienter med förhöjd risk. Det finns även en ökade risk blödningar i tarm- och magblödningar. En studie från Oxford universitetet, publicerad 2010, visade i en uppföljning av 25 000 patienter, att man vid en samlad bedömning av medlets risker och fördelar också bör ta med dess skyddande effekt mot cancer. Tidigare studier har också visat Aspirins effekt för att förebygga tjocktarmscancer, men medlets skyddande effekt mot fler typer av cancer har inte klarlagts tidigare.

I den här kartläggningen som är publicerad i den medicinska tidskriften JAMA gick forskarna därför igenom och analyserade 32 års data från nästan 136 000 deltagare. De konstaterade att deltagare som uppgav att de regelbundet tog Aspirin hade 3 procents mindre risk för att utveckla någon typ av cancer överhuvudtaget. Risken för tjocktarmscancer minskade med 19 procent och risken för någon typ av tumörer i mag-tarmkanalen minskade med 15 procent. Någon minskning av risken för bröst-, prostata-, eller lungcancer syntes inte. En standard- eller lågdostablett Aspirin minst två gånger i veckan klassificerades som regelbunden användning. Den minskade tumörrisken i mag-tarmkanalen sågs efter sex år.

Andrew Chan, enhetschef vid Massachusetts general hospital och en av författarna bakom publikationen menar att de nu kan rekommendera att många bör överväga om Aspirin ska tas för att minska risken för tjocktarmscancer. Rekommendationen gäller särskilt för de som också av andra skäl bör ta aspirin regelbundet, så som förebyggande behandling för hjärtsjukdom. Dock menar han att de ännu inte kan ge en generell rekommendation i form av förebyggande behandling för all cancer.

Forskarna uppskattar att genom regelbunden användning av Aspirin kan förebygga nära 30 000 fall av tumörer i mag- tarmkanalen, varje år i USA.
 

Studien i JAMA: Population-wide Impact of Long-term Use of Aspirin and the Risk for Cancer.

4 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Av artikeln förstår jag det som att man tittat på bruk av ASA och inte just Aspirin?

  2. I artikeln vi utgått från har man tittat på långtidsanvändning av Aspirin.
    Resultaten visas från två omfattande epidemiologiska långtidsstudier och någon rekommendation om optimal dos anges ej.
    // Vänligen,
    Micaela Toresson, Läkemedelsvärlden

  3. Varför används benämningen aspirin omväxlande med versal och gemen begynnelsebokstav? I anglosaxiska länder används som bekant ofta aspirin som substansnamn för acetylsalicylsyra, men enligt WHO, europeiska farmakopén och Läkemedelsverket är acetylsalicylsyra det rekommenderade namnet. Intressantare än ett produktnamn hade varit substansnamn och styrka. Om inte styrka framgår av artiklarna så borde “acetylsalicylsyra, doser ej angivna” vara en mer korrekt benämning. Att använda produktnamn omväxlande med engelskt substansnamn framstår som amatörmässigt och oseriöst i en läkemedelsspecialiserad publikation.