Måttlig effekt med kvinnligt Viagra

En del kvinnor kan uppleva goda effekter av läkemedel för att öka sexlusten, men de riskerar att få flera biverkningar, visar en ny analys.

3 mar 2016, kl 12:33
0

Annons

Mätt som ökning av antalet sexuella händelser visar inte medicinering med så kallad kvinnlig Viagra, flibanserin, någon imponerande effekt.

Forskare vid University medical center i Rotterdam, som gått igenom data från fem publicerade och tre opublicerade randomiserade kliniska prövningar, konstaterar att kvinnor som använt flibanserin hade i snitt 0,5 fler sexuella tillfredställande händelser i månaden jämfört med de som fick placebo.Totalt handlar det om data från nästan 6 000 kvinnor som tog 100 milligram flibanserin dagligen.

Kvinnorna som fick läkemedlet löpte också fyra gånger så hög risk för att få biverkningar i form av yrsel och trötthet samt två gånger så hög risk att drabbas av illamående.

Läkemedlet Addyi med den aktiva substansen flibanserin godkändes av FDA i augusti förra året. Det var tredje gången FDA tog ställning till godkännande och trots att vissa medlemmar i expertkommittén röstade emot ett sådant fick det alltså grönt ljus.

Flibanserin används för att behandla låg sexdrift hos kvinnor och brukar ofta kallas ett kvinnligt Viagra eller det rosa pillret. Dock är verkningsmekanismen en helt annan jämfört med Viagra som verkar genom att öka blodtillförseln till penis svällkroppar, medan flibanserin verkar centralt i hjärnan genom en serotoninmekanism.

I dag är läkemedlet märkt med en så kallad ”black box”-varning, vilken är FDAs starkaste. I varningen står det att kvinnor kan få mycket lågt blodtryck eller svimma om de tar läkemedlet tillsammans med alkohol, vissa andra läkemedel eller har leverproblem.

Studien om flibanserins effekt och biverkningar är publicerad i den medicinska tidskriften JAMA.

Länk till publikationen i JAMA: Efficacy and Safety of Flibanserin for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder in Women.