Kombination ingen fördel vid schizofreni

Tillägg av risperidon till klozapin gav ingen fördel vid svår schizofreni. Det visar en ny studie.

20 feb 2006, kl 15:41
0

Annons

En jämförande studie som nyligen publicerades i NEJM (2006;354:472-482) visade att klozapin enbart gav lika bra effekt som en kombination av klozapin och risperidon.
Resultatet skiljer sig från två studier som publicerades förra året där samma kombination gav betydligt bättre effekt än klozapin enbart.
I samma nummer av NEJM ges en kommentar om anledningen till de olika resultaten. I den senaste studien användes i genomsnitt betydligt lägre doser av risperidon än i de två tidigare studierna, 2,8 mg jämfört med 4,3 till 5,1 mg per dag. Dosen i den senaste studien kan alltså ha varit för låg för att ge effekt. Dessutom inkluderade de två tidigare studierna patienter med mindre svår schizofreni än i den senaste studien.