Annons
Neuroleptika till barn ger metabola risker

Neuroleptika till barn ger metabola risker

Barn som behandlas med neuroleptika får ökade riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

14 jun 2018, kl 11:27
0

Annons

Tolv veckors behandling med neuroleptika räckte för att ge mätbara ökningar av det genomsnittliga totala kroppsfettet och bukfettet hos 144 barn i åldrarna 6-18 år. Samtidigt visade prover en sänkt genomsnittlig insulinkänslighet. Bukfetma och sänkt insulinkänslighet är riskfaktorer för diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

Barnen ingick i en forskningsstudie vid Washington University School of Medicine och Florida Atlantic University, USA. Resultaten av studien har publicerats av JAMA Psychiatry.

Barnen behandlades för beteendestörningar med något av läkemedlen aripiprazol, olanzapine eller risperidon. Dessa tillhör den grupp som brukar kallas andra generationens neuroleptika. De används ”off label” även i Sverige vid vissa barnpsykiatriska sjukdomar och tillstånd, bland annat beteendestörningar och aggressivt utagerande.

Det är känt sedan tidigare att sådan behandling kan ge metabola biverkningar som viktökning och höjt blodtryck och att risken är högre hos barn än hos vuxna. De svenska behandlingsrekommendationerna från 2016 innehåller ett särskilt avsnitt om uppföljning av metabola biverkningar.

Den nya amerikanska studien visar att sådana biverkningar kan komma snabbt. Förutom ökat kropps- och bukfett och sänkt insulinkänslighet registrerades även en ökning av andelen överviktiga barn efter de tolv behandlingsveckorna. Andelen överviktiga gick från 30 procent (samma som bland amerikanska barn i allmänhet) till närmare 50 procent.

Det av de tre läkemedlen som gav de kraftigaste ökningarna av kroppsfett var olanzapine.

Samtliga av de 144 barnen i studien fick minskade psykiatriska symtom under behandlingen.

– Behandling med neuroleptika kan vara till hjälp för många unga med beteendestörningar, sade docent Ginger E. Nicol som ledde studien, i ett uttalande i samband med att resultaten publicerades. Men våra resultat understryker att det är viktigt med större uppmärksamhet på de metabola biverkningarna när vi förskriver dessa läkemedel.