Annons

Behandling mot svår IBS subventioneras

Läkemedlet Constella ingår nu i högkostnadsskyddet. Men bara för de patienter som har en svår sjukdom.

24 jan 2014, kl 08:07
0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har utvärderat om Constella, linaklotid, mot måttlig och svår IBS-C, colon irritabile, ska ingå i högkostnadsskyddet. IBS är den vanligaste mag-tarmsjukdomen i Sverige och den kännetecknas av tarmbesvär, magsmärta och uppsvälld buk. Sjukdomen kan delas in i fyra undergrupper. En av dem är IBS-C, vilken i sin tur delas in i lindrig, måttlig och svår.

Constella är godkänt för patienter med måttlig eller svår IBS-C med förstoppning. TLV bedömer att bara de patienter med svår sjukdom kan omfattas av läkemedelsförmånerna. Därför beviljar myndigheten begränsad subvention av läkemedlet.

Men det finns ett uppföljningsvillkor efter som TLV anser att risken för indikationsglidning vid förskrivning av läkemedlet är hög. Senast den 1 december 2016 ska företaget Almirall redovisa hur Constella används och hur väl subventionsbegränsningarna följs.

Constella godkändes i EU i slutet av 2012 och finns tillgängligt i Sverige.