Annons

Ja för medel mot hiv och hepatit C

EU-kommissionen har godkänt Sovaldi för behandling av hepatit C och Tivicay för behandling av hiv.

23 jan 2014, kl 12:51
0

Gilead har fått marknadsgodkännande i EU för hepatit C-läkemedlet Sovaldi, sofosbuvir. Den godkända indikationen gäller för vuxna patienter med hepatit C av samtliga genotyper, 1-6. Sofosbuvir är en nukleotidanalog polymerashämmare som ges en gång om dagen i kombination med ribavarin och pegylerat interferon. Läkemedlet har också godkänts som en interferonfri behandling i kombination med ribavarin för hepatit C-patienter som väntar på en levertransplantation.

Ansökan om godkännande för sofosbuvir behandlades skyndsamt av EMA.

EU-kommissionen har även godkänt Tivicay, dolutegravir, för behandling av patienter äldre än 12 år med hiv-infektion. Doluegravir är en integrashämmare som används i kombination med andra antiretrovirala läkemedel. 

Tivicay marknadsförs av ViiV Healthcare. Det är ett globalt företag specialiserat på hiv som startades av GSK och Pfizer 2009. Marknadsgodkännandet baseras på fem kliniska studier, varav en på barn över 12 år.