Danska landsting vill ha skadestånd av Lundbeck

Lundbeck ska ha försenat tillgången till generiska kopior på de antidepressiva medlen Cipramil och Cipralex. Nu överväger danska regioner att stämma företaget.

23 jan 2014, kl 11:07
0

Annons

Danska regioner undersöker möjligheten att vidta rättsliga åtgärder mot det danska läkemedelsföretaget Lundbeck, skriver Jyllands-Posten. Regionerna vill ha skadestånd för de höga läkemedelskostnader som de fått då Lundbeck medvetet försenat tillgången på generiska kopior av Cipramil och Cipralex.

Anledningen till regionernas rättsliga efterforskningar är att generikaföretaget Actavis nyligen fått rätt mot Lundbeck i högsta domstolen och att företaget av EU-kommissionen dömts till böter på 93,8 miljoner euro för konkurrensbrott. Båda rättsfallen handlade om förseningar av generiska varianter av de antidepressiva läkemedlen.

Regionerna har nu bett statens juridiska ombud, Kammeradvokaten, att se om det finns rättslig grund för skadestånd från läkemedelsföretaget. Lundbeck menar att skadeståndskravet är ogrundat.

Enligt Jyllands-Posten kan regionerna och patienter ha betalt mellan 300-500 miljoner danska kronor för mycket sedan 2009.