Annons

Förebyggande ASA olika för män och kvinnor

Förebyggande acetylsalicylsyra, ASA, ger hos män en minskning av risken för hjärtinfarkt medan kvinnorna får en minskad risk för stroke. Det visar en ny metaanalys.

20 feb 2006, kl 15:50
0

Eftersom de flesta tidigare studier som undersökt effekten av primärprevention med acetylsalicylsyra, ASA, har gjorts på män har kunskaperna om effekten på kvinnor varit dålig. Det har gjort läkarna tveksamma till att rekommendera behandlingen för kvinnor.
En metaanalys som publicerades i JAMA (2006;295:306-313) har jämfört effekten hos både kvinnor och män med låg risk för hjärtkärlsjukdom. Antalet deltagare var sammanlagt 100 000 och av de sex studierna som ingick var det tre med bara män, en med bara kvinnor och två med bägge könen.
I analysen inkluderades studier som var prospektiva, randomiserade och med deltagare utan tidigare känd hjärtkärlsjukdom. Under studien registrerades antalet fall av hjärtinfarkt, stroke och hjärtkärldödlighet liksom biverkningar i form av allvarliga blödningar.
För både män och kvinnor minskade ASA risken totalt för hjärthändelser genom att minska risken för ichemisk stroke hos kvinnor och hjärtinfarkt hos män. Men samtidigt ökade risken för allvarliga blödningar signifikant.
I analysen på drygt 51 000 kvinnor var ASA kopplat till en minskning av hjärtkärlhändelser med tolv procent och en minskning av antalet stroke med 17 procent. Det var ingen signifikant effekt på hjärtinfarkter eller hjärtkärldöd.
I analysen på 44 114 män gav ASA en minskning av hjärtkärlhändelser med 14 procent och en minskning av antalet hjärtinfarkter med 32 procent. Man fann ingen signifikant minskning av antalet stroke eller hjärtkärldödsfall.
Informationsläkare Anders Hernborg konstaterar i sfam ordbyte att resultatet av analysen betyder att man behöver behandla 333 kvinnor eller 270 män i drygt sex år för att undvika en hjärtinfarkt, stroke eller hjärtkärldödsfall hos någon av personerna under studietiden på sex år. Priset är 2,5 till tre allvarliga blödningar för 1 000 behandlade under 6,4 år.