Annons

Naltrexon inte bättre än placebo vid behandling av alkoholism

Naltrexon är inte bättre än placebo vid behandling av alkoholberoende visar en ny amerikansk studie. I SBU:s rapport om behandling av alkoholproblem beskrivs medlet som effektivt.

17 jan 2002, kl 16:58
0

Studien som publicerades i New England Journal of Medicine i slutet av förra året, omfattade drygt 600 personer (nästan bara män) med svår alkoholism.

Tre försöksgrupper följdes under ett år. En grupp fick naltrexon, en fick naltrexon i tre månader och sedan placebo och en grupp fick enbart placebo. Patienterna erbjöds även rådgivande samtal, följsamhetsprogram och uppmuntrades att delta i Anonyma Alkoholisters möten.

Inga signifikanta skillnader fanns mellan de tre grupperna vid uppföljning efter tre respektive tolv månader. Däremot visade studien att följsamhet till ordination, rådgivning och närvaro vid AA-möten innebar att patienten drack mindre alkohol oavsett om han fick naltrexon eller placebo.

I SBU-rapporten ( Statens beredning för medicinsk utvärdering) om behandling av alkohol- och narkotikaproblem som kom i höstas drar man av tidigare studier slutsatsen att naltrexon har säkerställda och väldokumenterade effekter.