Annons

Måttlig förbättring med akamprosat

Akamprosat, minskar risken för att återfalla i alkoholmissbruk, enligt en analys från Cochrane institutet. Jämfört med placebo var effekten något bättre.

8 sep 2010, kl 11:24
0

Akamprosat, som bland annat säljs under namnet Campral, är ett av de läkemedel som används för att minska risken för återfall hos alkoholberoende.

Forskare vid Cochraneinstitutet har gått igenom 24 randomiserade studier som de ansåg höll god kvalitet. Totalt ingick 6 915 patienter som förutom placebo eller akamprosat också fick någon form av psykoterapi.
En av nio patienter som behandlades med akamprosat slapp återfall. Bland de som fick aktiv substans ökade också antalet nyktra dagar med i medeltal tre i månaden jämfört med placebogruppen.
Enligt forskarna är risken för att en alkoholmissbrukare ska återfalla 14 procent lägre för den som behandlas med akamprosat jämfört med den som får placebo.