Annons

Muskelavslappande dras tillbaka i Norge

På grund av omfattande problem med missbruk drar nu norska läkemedelsverket tillbaka det muskelavslappande läkemedlet Somadril från marknaden. Men i Sverige förskrivs 5000 dygnsdoser dagligen trots de kända riskerna.  

22 maj 2007, kl 17:17
0

Annons

Det är efter flera rapporter om läkemedlets beroendeframkallande effekter som lett till missbruk och felaktig användning som norska läkemedelsverket nu gör bedömningen att karisoprodol (Somadril) har spelat ut sin roll. Läkemedlet ska fasas ut, och från och med den 1 maj 2008 ska det inte finnas alls på den norska marknaden.


Karisoprodol är ett muskelavslappande medel som används för behandling av kramper och smärta i muskler och leder. I Norge behandlades över 80 000 patienter med substansen år 2005. Och studier som publicerats de senaste åren visar att många av dessa överanvänder eller felanvänder läkemedlet. En studie av 7000 obduktionsrapporter från åren 1992 till 2003 som norska folkhälsoinstitutet sammanställt visar att karisoprodol förekom i 98 förgiftningsfall. Ytterligare en studie har visat att substansen är vanligt förekommande i blodprov från personer som varit involverade i bilolyckor. Riskerna är därmed större än nyttan konstaterar norska läkemedelsverket.       


I Sverige har användandet av Somadril minskat under de senaste åren. Mellan åren 2000 och 2007 halverades försäljningen av Somadril Comp och försäljningen av Somadril minskade med tjugo procent under samma tid. Men fortfarande förskrivs cirka 5000 dygnsdoser varje dag. Och på Läkemedelsverket är problemen med Somadril välkända.
?Missbruksrisken är välkänd, och även att det är problem med överdosering och förgiftning. Jag har själv märkt att det finns ett sug efter Somadril när jag har arbetat med missbrukspatienter, säger Bo Bergman på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.


Efter att norska läkemedelsverket uppmärksammat EU på den senaste forskningen ska även den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA, göra en genomgång av huruvida karisoprodol bör vara kvar på den europeiska marknaden eller inte.
? Det är välkommet att man gör en översyn av hur det här läkemedlet används även i resten av Europa, säger Bo Bergman.


Det är inte klart när EMEA kommer vara färdig med sin utvärdering, men enligt Bo Bergman bör de vara klara någon gång under hösten 2007.