Hem Taggar Beroende

Tag: Beroende

Beroende föreslås bli ny läkarspecialitet

Socialstyrelsen anser att det nu är tid att låta beroendemedicin bli en egen specialitet.
6 nov 2013, kl 10:17

Nalmefen minskar alkoholdrickande med två tredjedelar

Nya fas III-data visar att patienter med alkoholberoende, som behandlades med nalmefen, minskade sin totala alkoholkonsumtion med i genomsnitt 66 procent efter sex månaders behandling.
6 mar 2012, kl 18:19

Dålig effekt med nikotinersättning

Nikotinersättningsmedel tycks inte vara till någon större hjälp när man vill sluta röka. Det är slutsatsen i en stor amerikansk studie.
10 jan 2012, kl 13:33

Missbruksvården bör flyttas till landstingen

När statens utredare Gerhard Larsson idag överlämnar Missbruksutredningen till regeringen är det en rad åtgärder som föreslås. Bland annat anser han att ansvaret för vården bör flyttas från kommunerna till landstingen.
27 apr 2011, kl 12:52

EMA kritiseras för oberoende experter

EU-parlamentets budgetutskott tycker inte att parlamentet ska godkänna myndighetens finanser för 2009. Anledningen är att de har kritik mot EMA:s oberoende.
14 apr 2011, kl 11:39

Bensodiazepiner förstahandsval vid alkoholabstinens

Vid behandling av abstinens vid alkoholmissbruk ska bensodiazepiner vara förstahandsval. Det visar nya rekommendationer från Läkemedelsverket som publiceras på onsdagen.
17 mar 2010, kl 12:14

Somadril försvinner 1 juni

Försäljningen av Somadril och Somadril Comp upphör från och med den 1 juni i år. Detta efter att EU-kommissionen beslutat att marknadsföringstillståndet ska upphöra.
12 mar 2008, kl 11:34

Muskelavslappande dras tillbaka i Norge

På grund av omfattande problem med missbruk drar nu norska läkemedelsverket tillbaka det muskelavslappande läkemedlet Somadril från marknaden. Men i Sverige förskrivs 5000 dygnsdoser dagligen trots de kända riskerna.  
22 maj 2007, kl 17:17

LFN godkänner subventionering av Suboxon

Suboxon, ett nytt läkemedel för behandling av opioidberoende, har beviljats subventionering av Läkemedelsförmånsnämnden (LFN). Det anses ge mindre risk för missbruk än traditionella beroendeläkemedel.
22 nov 2006, kl 13:31

Stora skillnader i effektiv metadondos

Den effektiva dosen av metadon för att behandla heroinmissbruk skiljer sig kraftigt mellan patienter, visar en ny amerikansk studie.
13 feb 2006, kl 14:09

Epilepsiläkemedel kan hjälpa kokainmissbrukare att sluta

En mindre klinisk studie visar att vigabatrin kan ha effekt vid behandling av kokainberoende genom att blockera de lustbetonade effekterna av drogen.
17 okt 2003, kl 15:04

Epilepsiläkemedel kan hjälpa kokainmissbrukare att sluta

En mindre klinisk studie visar att vigabatrin kan ha effekt vid behandling av kokainberoende genom att blockera de lustbetonade effekterna av drogen.
17 okt 2003, kl 15:04

Epilepsiläkemedel kan hjälpa kokainmissbrukare att sluta

En mindre klinisk studie visar att vigabatrin kan ha effekt vid behandling av kokainberoende genom att blockera de lustbetonade effekterna av drogen.
17 okt 2003, kl 15:04

Stor andel sjukskrivna med läkemedel blir beroende

Omkring 30 procent av de sjukskrivna som använder centralt verkande smärtstillande, sömn- eller lugnande medel har utvecklat ett beroende som kan försvåra återgång till arbetet.
25 sep 2003, kl 11:45

Stor andel sjukskrivna med läkemedel blir beroende

Omkring 30 procent av de sjukskrivna som använder centralt verkande smärtstillande, sömn- eller lugnande medel har utvecklat ett beroende som kan försvåra återgång till arbetet.
25 sep 2003, kl 11:45

Stor andel sjukskrivna med läkemedel blir beroende

Omkring 30 procent av de sjukskrivna som använder centralt verkande smärtstillande, sömn- eller lugnande medel har utvecklat ett beroende som kan försvåra återgång till arbetet.
25 sep 2003, kl 11:45