Annons

Missbruksvården bör flyttas till landstingen

När statens utredare Gerhard Larsson idag överlämnar
Missbruksutredningen till regeringen är det en rad åtgärder som
föreslås. Bland annat anser han att ansvaret för vården bör flyttas från
kommunerna till landstingen.

27 apr 2011, kl 12:52
0

Omkring 65 000 svenskar, motsvarande 1,1 procent, uppskattas idag lida av läkemedelsberoende. Enligt den statliga utredningen som överlämnas till regeringen idag, onsdag, är motsvarande siffror för alkoholberoende 330 00, tungt narkotikamissbruk 29 500 och de som regelbundet använder dopingpreparat är 10 000. Men vården för dessa missbrukare når bara en av fem och för att förbättra situationen krävs en rad åtgärder enligt utredaren Gerhard Larsson.

En av de punkter han kritiserar är det otydliga ansvaret för missbruksvården som gör att patienterna ofta hamnar mellan stolarna. Många missbrukare behöver både psykosocialt stöd och sjukvård, något där det enligt utredningen idag råder stora brister.
? Om man behöver läkemedel för att minska alkoholsuget och samtidigt psykosocial behandling, då är det samma ställe som ska jobba med det, säger Gerhard Larsson till Rapport.

Utredningen innehåller ett sjuttiotal förslag som ska göra missbruksvården bättre och mer effektiv. Bland annat vill utredaren att regeringen inför en förstärkt vårdgaranti för personer med missbruksproblem eller beroende som gör att landstingen blir skyldiga att utreda och inledda specialiserad vård inom 30 dagar. Kommunerna bör också upprätta individuella handlingsplaner inom samma tidsperiod. Landstingen bör också utveckla insatser som är målgrupps specifika mot till exempel läkemedelsberoende.

Gerhard Larsson föreslår också att läkemedelsbehandling mot alkoholberoende ska finnas i större utsträckning än idag och att det inrättas ett nationellt kompetenscentrum som samlar kunskap om behandling av missbruk och beroende. För att finansiera åtgärderna föreslås i utredningen en skatteväxling mellan kommun och landsting på 2,3 miljarder kronor. Utökade uppdrag för kommun och landsting bör finansieras genom ökade statliga bidrag.

Läs reportaget om svenskarnas läkemedelsmissbruk från LmV nr 1/11 (inloggning krävs).