Annons

Nalmefen minskar alkoholdrickande med två tredjedelar

Nya fas III-data visar att patienter med alkoholberoende, som behandlades med nalmefen, minskade sin totala alkoholkonsumtion med i genomsnitt 66 procent efter sex månaders behandling.

6 mar 2012, kl 18:19
0

Nalmefen är en opioidreceptorantagonist som testas av Lundbeck i fas III för behandling av alkoholberoende. I nya studier som precis presenterats vid European Congress of Psychiatry i Prag visade den kunna minska deltagarnas alkoholintag med uppemot två tredjedelar under sex månaders behandling.

Det var totalt 1 997 patienter som i tre kontrollerade fas III-studier randomiserades till antingen nalmefen eller placebo. Patienterna, som var alkoholberoende enligt DSM-IV-kriterierna, skulle ta en tablett nalmefen 18 mg varje dag de riskerade att dricka alkohol, helst en till två timmar före den förväntade tidpunkten för drickande.

De primära effektparametrarna i de två första studierna var att under sex månader utvärdera effekten av nalmefen jämfört med placebo för att minska antalet dagar med hög alkoholkonsumtion (minst 60 g alkohol för män och minst 40 g alkohol för kvinnor), samt den månatliga totala alkoholkonsumtionen (TAC). I den tredje studien utvärderades säkerhet av nalmefen jämfört med placebo under 52 veckor samt effekt efter 26 veckor.

Efter sex månaders behandling hade antalet dagar med hög alkoholkonsumtion minskat i de tre studierna med 12 (19-7), 13 (20-7) och 10 (15-5; 66 %) dagar per månad. Också i placebogruppen minskade antalet dagar med hög alkoholkonsumtion med 10 (20-10), 11 (18-7) och 9 (15-6) dagar. Den totala alkoholkonsumtionen minskade också i de tre studierna med 54 gr (84-30), 63 gr (93-30) och 53 gr (75-22) per dag i nalmefen-gruppen och med 42 gr (85-43), 56 gr (89-33) och 48 gr (75-27) per dag i placebogruppen.

De vanligaste biverkningarna var yrsel, sömnlöshet och illamående och var milda och övergående med fortsatt behandling.

Substansen är framtagen av finska Biotie, som har licensierat den till danska Lundbeck. Under 2011 skickade Lundbeck in en registreringsansökan till EMA för nalmefen under namnet Selincro.