EMA kritiseras för oberoende experter

EU-parlamentets budgetutskott tycker inte att parlamentet ska godkänna myndighetens finanser för 2009. Anledningen är att de har kritik mot EMA:s oberoende.

14 apr 2011, kl 11:39
0

Annons

Budgetutskottet har riktat kritik mot EMA och vill att parlamentet skjuter upp beslutet om att bevilja ansvarsfrihet för den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Utskottet riktar bland annat kritik mot och ifrågasätter oberoendet hos de experter som utvärderar nya läkemedel. Det saknas ordentliga garantier för deras oberoende, menar utskottet. Föreskrifterna när det gäller personal och experters eventuella intressekonflikter håller inte måttet, tycker utskottet som också kritiseras EMA:s upphandlingsförfarande och hur rekryteringen av personal går till.

Utskottet menar att oberoendet hos några av experterna som utvärderar läkemedel kan ifrågasättas. Ett exempel som nämnts är utvärderingen av läkemedlet Benflourex vid behandling av diabetes. Myndigheten beslutade 2009 att försäljningstillståndet skulle dras tillbaka på grund av hjärtbiverkningar. Men flera experter hade betydligt tidigare föreslagit att preparatet skulle dras tillbaka.
EMA hävdar att mycket av den kritik som riktas mot myndigheten nu är åtgärdat, bland annat har man antagit betydligt tuffare regler när det gäller intressekonflikter hos experterna.
Om Europaparlamentet håller med visar sig när det tar ställning till utskottets förslag, vilket väntas ske någon gång under maj månad.