Annons

Minskad risk för blödningar

Xarelto (rivaroxaban) är lika effektivt som dagens standardbehandling
vid lungemboli, enligt en ny studie. Läkemedlet minskar även risken för
allvarlig blödningskomplikation.

28 mar 2012, kl 11:30
0

Annons

Det blodförtunnande läkemedlet har i en ny studie visat sig vara lika effektivt vid behandling av lungemboli som dagens standardbehandling; injektioner med lågmolekylärt heparin följt av behandling med Waran (warfarin) i tablettform. Xarelto tas som tablett.

Läkemedlet visade totalt en likvärdig blödningsrisk som standardbehandling, men en lägre risk för allvarliga blödningar. De patienter som behandlades med Xarelto hade en halverad risk att drabbas av allvarlig blödningskomplikation jämfört med de patienter som fick standardbehandlingen. Resultaten av studien presenterades vid den amerikanska hjärtkongressen ACC och publicerades samtidigt i tidskriften New England Journal of Medicine.

– Detta är ett stort steg framåt och en ny milstolpe i behandling av akut lungemboli. Det är nu för första gången visat att man kan behandla lungembolipatienter med enbart tabletter utan heparinsprutor, säger Henry Eriksson, docent och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg samt huvudprövare för studien i Sverige i ett pressmeddelande.