Annons

Miljökraven på läkemedel ses över

Naturvårdsverket ska tillsammans med Läkemedelsverket se hur och om miljökraven på läkemedelsproduktion kan skärpas.

7 apr 2014, kl 09:38
0

Annons

Skärpta krav för produktion av läkemedel vill regeringen ha

Det mesta av läkemedelstillverkningen för EU sker i länder där kostnaden för företagen är betydligt lägre än de skulle ha varit i EU. Löner liksom miljökrav på produktionen är betydligt lägre vilket orsakat allvarliga utsläpp av förorenat vatten och ökat risken för till exempel multiresistenta bakteriestammar.

Nu har regeringen gett Naturvårdsverket och Läkemedelsverket i uppdrag att se över miljökraven vid produktionen av läkemedel som används inom EU. Myndigheterna ska utreda om det till exempel är möjligt att lägga regler om miljökontroll bland tillverkningsbestämmelserna inom ramen för god tillverkningssed, GMP.

Genom att lägga kraven inom GMP skulle lagstiftningen få genomslag också i tredje land eftersom ett tillverkningstillstånd återkallas om principerna för god tillverkningssed inte uppfylls, konstaterar regeringen. Myndigheterna har fram till 15 oktober i år på sig. Redovisningen ska vara direkt användbar för bland annat EU-kommissionen när den ser över angreppssätt mot förorening av vatten med läkemedelssubstanser.