Hem Taggar Miljöutsläpp

Tag: Miljöutsläpp

Så ska utsläpp av läkemedel minskas

För att minska utsläpp av läkemedelsrester både i Sverige och internationellt har en rad olika aktörer gemensamt tagit fram rekommendationer för hur man längs hela läkemedlens livscykel kan bidra till minskade utsläpp...
14 apr 2016, kl 08:46

Miljökraven på läkemedel ses över

Naturvårdsverket ska tillsammans med Läkemedelsverket se hur och om miljökraven på läkemedelsproduktion kan skärpas.
7 apr 2014, kl 09:38

Miljonböter för fiskdöd

Läkemedelsföretaget Xellia Pharmaceuticals ska betala en miljon norska kronor för att ha orsakat fiskdöd i närheten av Oslo.
15 jan 2014, kl 09:00

Kombination ger värre miljöpåverkan

Vid miljöpåverkan av läkemedel och hushållskemikalier verkar 1+1 bli 3. En kombination av kemikalierna påverkar organismerna mer, visar en avhandling från Göteborgs universitet.
14 okt 2010, kl 11:42