Annons
Miljöfarliga läkemedel i fokus i ny databas
Foto: iStockphoto

Miljöfarliga läkemedel i fokus i ny databas

Användningen av miljöfarliga läkemedel ska minskas med hjälp av information i en ny databas.

27 apr 2016, kl 07:34
0

Annons

Sedan 2003 har Stockholm läns landsting, SLL, klassificerat läkemedelssubstanser efter vilken påverkan de har på miljön. Nu lanseras en ny databas som gör att det lättare går att söka efter olika läkemedel och se deras miljöpåverkan. Olika läkemedel har i databasen grupperats så att det är lätt att få fram vilka preparat som innehåller en viss substans.

Syftet är att underlätta för experter och läkemedelskommittéer, både i Sverige och utomlands, att rekommendera läkemedel som har en mindre miljöpåverkan.

Miljöinformationen om läkemedlen har tidigare främst hämtats från läkemedelsföretagens redovisningar, men nu utökas informationen. Bland annat finns analyser av läkemedel i dricksvatten, avloppsvatten och ytvatten som Svenska miljöinstitutet gjort. Även information från Naturvårdsverket, det svenska forskningsprogrammet MistraPharma och EU-kommissionens värderingar finns inlagda i databasen.

I databasen finns 800 läkemedelssubstanser inlagda, varav 34 av dem klassas som särskilt miljöbelastande i Stockholm, enligt SLL. Bland annat ses etinylöstradiol, som finns i p-piller, och det smärtstillande läkemedlet diklofenak som mer miljöfarliga vid användning.