Annons

Mabthera okej vid ms enligt Ivo

Det finns inga hinder att fortsätta använda cancerläkemedlet Mabthera för behandling av ms, anser Inspektionen för vård och omsorg.

27 apr 2016, kl 11:11
0

Läkemedelsvärlden har tidigare skrivit om hur cancerläkemedlet Mabthera, rituximab, används utanför indikationen även för behandling av multipel skleros. I Västerbottens landsting behandlas nära 80 procent av ms-patienter i aktuell målgrupp med läkemedlet.

Läkemedelsbolaget Biogen, som marknadsför flera läkemedel godkända för behandling av ms, kontaktade förra hösten Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, där man enligt egen utsago ”efterfrågat en dialog med Ivo om den omfattande off label-förskrivningen på vissa kliniker”.

Ivo öppnade ett tillsynsärende om användningen av Mabthera i Västerbotten. Ärendet avslutades nyligen och myndigheten konstaterar att användningen av Mabthera inte strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver Dagens Medicin.

Enligt tidningen uttrycker Ivo att utgångspunkten för ordination av läkemedel visserligen alltid ska vara godkända indikationer, men att bara för att ett läkemedel inte prövats och godkänts av Läkemedelsverket behöver det inte betyda att kunskapen är otillräcklig eftersom det kan finnas både klinisk erfarenhet och vetenskapligt stöd för användning.

Nyligen publicerades en observationsstudie där svenska forskare jämfört Mabthera med det godkända ms-läkemedlet Gilenya, fingolimod, vid behandling av högaktiv skovvis ms efter tidigare behandling med läkemedlet Tysabri, natalizumab. Resultaten visade att patienter som efter behandling med Tysabri fick Mabthera hade betydligt färre skov än de som behandlades med Gilenya.

– Vår ursprungliga hypotes var att behandlingen med Mabthera skulle fungera bra, men vi blev faktiskt överraskade över hur stor skillnaden var, sade Fredrik Piehl, professor i neurologi vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien, i en tidigare intervju med Läkemedelsvärlden.

Mabthera finns dock inte ned i den remissversion av de nationella riktlinjerna för behandling av ms och Parkinson som Socialstyrelsen tagit fram. Den slutliga versionen ska publiceras senast den 31 december i år och om Mabthera finns med där är ännu inte klart.