Annons

Medel mot benskörhet kollas

Den europeiska läkemedelsmyndigheten har påbörjat en genomgång av strontiumranelat. Skälet är att utvärdera om biverkningarna förändrar läkemedlets nytta-riskbalans.

21 okt 2011, kl 11:37
0

Annons

Protelos, strontiumranelat, är ett icke-hormonellt läkemedel för behandling av benskörhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet minskar risken för frakturer i ryggraden och i höften, men har också en hel del biverkningar, som blodpropp och allvarliga överkänslighetsreaktioner.

Den franska läkemedelsmyndigheten har utifrån en studie om allvarliga biverkningar rekommenderat att behandlingen med Protelos ska inskränkas till patienter under 80 år med hög risk för frakturer och som inte kan använda bisfosfonater.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten gör därför en ny genomgång av alla säkerhetsdata för att utreda om behandlingen har så allvarliga hjärt-kärl- och hudbiverkningar att det förändrar den nuvarande bedömningen om risk-nyttabalansen.

Men i väntan på resultatet gäller dagens rekommendationer.921 personer behandlades förra året med Protelos.

I senaste numret av Läkemedelsvärlden handlar kunskapsakuten om benskörhet.