TLV ska bedöma läkemedel i slutenvården

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fått i uppdrag av
regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar även på
rekvisitionsläkemedel. Meningen är att landstingen ska kunna använda
uppgifterna som stöd vid upphandlingar. Men det handlar inte om några
rekommendationer.

18 nov 2010, kl 12:05
0

Även läkemedel som används inom slutenvården, så kallade rekvisitionsläkemedel, ska kunna bedömas efter hur kostnadseffektiva de är. Regeringen har nu gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag att göra bedömningar på andra läkemedel än de som ingår i förmånen.

Bedömningen kommer att göras på initiativ av sjukvårdshuvudmännen och TLV tror att det kommer att handla om mellan fem och tio läkemedel per år. Det kommer inte att resultera i några rekommendationer till landstingen utan vara ett kunskapsunderlag när de ska göra sina upphandlingar. På Sveriges Kommuner och Lansting, SKL, är man mycket nöjd över att TLV fått det nya uppdraget.
-Vi har velat ha det så här under lång tid och många av våra önskemål är faktiskt tillgodosedda i uppdraget. Vi gör liknande bedömningar redan men nu får vi tillgång till den expertis som finns inom TLV, säger Bo Claesson på SKL.

En av de viktiga konsekvenserna med det nya uppdrag blir enligt Bo Claesson att rekvisitionsläkemedel bedöms på samma värdegrund som de som ingår i förmånen. Det är inte bara för nyregistrerade läkemedel som hälsoekonomiska bedömningar kommer att bli intressanta för landstingen utan varje gång en behandling av någon anledning ifrågasätts.
– När det dyker upp en ny behandling till exempel eller händer något inom ett terapiområde kan vi vilja undersöka hur kostnadseffektiv den som används idag är.

Regeringen kommer att avsätta sju miljoner kronor per år under 2011 och 2012 till myndigheten för verksamheten och man räknar med en startfas på cirka sex månader innan myndigheten är i full gång. Förändringen kommer att innebära förändringar även för industrin som kan behöva göra nya studier för att ta fram de fakta som TLV efterfrågar. Men på SKL står man i startgroparna.
– Vi har redan några frågeställningar som vi tycker är intressanta, så vi är helt klart beredda, säger Bo Claesson.

Tanken är att det ska tas fram riktlinjer i samarbete med SKL och regeringen för hur TLV ska prioritera ärendena om det kommer fler förfrågningar än de skulle mäkta med.
– Är det ett väldigt kostsamt läkemedel kan det vara en anledning, en annan är om det förekommer stora skillnader i användning runt om i landet. Tanken är att landstingen ska samorda sig och det vore naturligt om regeringen hade en diskussion med SKL i samband med beslut om statsbidraget för läkemedel, säger Thord Redman på TLV som tills vidare ansvarar för verksamheten.