Hem Taggar Värdering

Tag: Värdering

Vad vill vi betala för ett nytt läkemedel?

Kostnaden för olika läkemedel och behandlingar är en ständigt diskuterad fråga. Nu ska forskare vid Handelshögskolan i Karlstad ta reda på vad vi är beredda att betala.
25 okt 2011, kl 13:13

Medel mot benskörhet kollas

Den europeiska läkemedelsmyndigheten har påbörjat en genomgång av strontiumranelat. Skälet är att utvärdera om biverkningarna förändrar läkemedlets nytta-riskbalans.
21 okt 2011, kl 11:37

TLV ska bedöma läkemedel i slutenvården

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fått i uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar även på rekvisitionsläkemedel. Meningen är att landstingen ska kunna använda uppgifterna som stöd vid upphandlingar. Men det handlar inte...
18 nov 2010, kl 12:05