Annons

Positivt eller tyst om läkemedelsberoende

De remissinstanser som kommenterat Missbruksutredningen förslag om insatser för läkemedelsberoende är positiva. Men de flesta kommenterar inte förslagen.

20 okt 2011, kl 18:52
0

Annons

I Gerhard Larssons utredning om framtidens insatser vid missbruk och beroende inkluderas för första gången läkemedel. Läkemedelsberoendet var också föremål för en speciell analys av en expertgrupp tillsatt av utredningen.

De i utredningen
uppskattade antalet 65 000  som antas lida av läkemedelsberoende föreslås få samma rättigheter till vård som de till exempel dryga 29 000 som har ett tungt narkotikamissbruk. För första gången ingår nu den här gruppen uttryckligen i en nationell plan för behandling av beroendetillstånd.

Av remissinstanserna
, knappt 200, är det dock få som kommenterat detta eller de förslag på extra insatser på området som utredningen föreslår.
Bland de som gjort det märks till exempel Statens folkhälsoinstitut och RFHL, Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare. Båda uttrycker sitt gillande och Folkhälsoinstitutet påpekar att den genomgång som gjorts av expertgruppen visar hur begränsad tillgången till vård är för den här gruppen.

Eftersom kunskapen
och vården för de läkemedelsberoende idag är begränsad innehåller utredningen förslag på en regional utbyggnad av vården, men också ett nationellt kunskapscentrum för behandling och forskning som enligt utredning bör placeras vid ett universitetssjukhus.
Såväl Folkhälsoinstitutet som RFHL anser att förslagen är bra. Även Länsstyrelsen i Västra Götaland, Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor och Karolinska Institutet har noterat och positivt kommenterat förslagen.