Annons

Herpesvirus påverkar cancerrisk

Ett vanligt herpesvirus spelar viktig roll när patienter insjuknar i lymfkörtelcancer efter organtransplantation. En studie vid Akademiska sjukhuset ska nu hitta sätt att ringa in personer med hög risk.

20 okt 2011, kl 13:14
0

Det finns en risk för att patienter efter organtransplantation insjuknar i lymfkörtelcancer. Risken varierar från en till tre procent vid njur- och levertransplantation till mellan tre och nio procent vid lung- och hjärttransplantation. En viktig anledning för sjukdomsutvecklingen är ett vanligt herpesvirus, Epstein-Barr virus (EBV), som cirka 95 procent av befolkningen bär på, utan att vara sjuka.

I en tidigare studie
övervakade man virusnivåer i blod med en molekylärbiologisk mätmetod, PCR, hos personer som genomgått benmärgstransplantation. Övervakningen gjorde att en uppblossande EBV-infektion med risk för övergång till lymfkörtelcancer upptäckte och behandlades tidigt, vilket ledde till minskad dödlighet.

Nu startar man
en ny studie på Akademiska sjukhuset i Uppsala för att hitta sätt att ringa in personer med hög risk för att tidigt diagnosticera och behandla dem.