Massvaccinering av äldre under diskussion
Målet med att vaccinera äldre mot influensa är att man på så sätt även minskar risken för allvarliga komplikationer som lunginflammation. Det är skyddet mot komplikationerna som nu ifrågasätts.

Massvaccinering av äldre under diskussion

Årets influensa rapporteras bli värre än normalt och drabba fler personer. Samtidigt kommer studier som ifrågasätter värdet av massvaccinering av äldre. Många menar att skyddet har överdrivits i tidigare studier.

3 nov 2008, kl 16:23
0

Årets influensasäsong domineras av typen A/H3N2, tror experter. Det är den influensatyp som orsakar flest sjukdagar och ger högst överdödlighet bland gamla och sjuka. Därför uppmanar Smittskyddsinstitutet, SMI, alla som tillhör någon riskgrupp eller är över 65 år att vaccinera sig.
Men under de senaste åren pågår en debatt inom forskar-världen om hur mycket vaccineringen minskar dödligheten hos äldre. Nya studier har ifrågasatt resultaten av äldre studier som visat att vaccineringen kan minska risken bland äldre att dö med 50 procent.
? Det är riktigt att skyddet mot överdödligheten har överdrivits i tidigare studier, säger Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stockholm.
? Det är dock inte om det skyddar som man diskuterar utan hur stort skyddet är.

I USA har antalet äldre som vaccinerats ökat från 15 till 65 procent sedan 1980 vilket inte har gett motsvarande minskning i antalet sjukhusinläggningar eller dödlighet. Dessutom har man sett att mindre än 10 procent av överdödligheten bland äldre under influensasäsongerna är relaterad till influensa.
I början av september publicerades en studie i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine där forskarna drar slutsatsen att tidigare studier har mätt fördelar som inte är direkt kopplade till vaccinet utan mer till de individer som är vaccinerade. Sammanlagt 700 matchade äldre personer ingick i studien där hälften var vaccinerade och hälften inte. Skillnaden mellan grupperna var efter justering för olika hälsoaspekter och sjuklighet mycket små och inte statistiskt signifikanta. En ytterligare analys av 3 400 förändrade inte resultatet.
? Effekten kan ses hos de som läkare ofta refererar till som sina ?duktiga patienter?, som är väl informerade om sin hälsa, som motionerar regelbundet, inte röker, dricker måttligt, äter nyttigt, gör på hälsokontroller och tar sina läkemedel, säger professor Sumit Majumdar vid universitetet i Alberta, Kanada som har lett studien i ett pressmeddelande.

En annan studie som publicerades i Lancet i augusti i år visar att influensavaccinering av äldre kan ge sämre skydd mot lunginflammation än man tidigare trott. Också här drar forskarna slutsatsen att tidigare studier kan vara missvisande eftersom de inte tagit hänsyn till hälsoskillnader mellan grupperna. I studien ingick personer mellan 65 och 94 år och av dessa hade 1 173 haft lunginflammation under tre influensasäsonger i början av 2000-talet. De jämfördes sedan med dubbelt så många matchade kontrollpersoner och efter justering för annan sjuklighet kunde forskarna bara finna ett mindre skydd på åtta procent av influensavaccination mot lunginflammation.
Förra året publicerades också en uppmärksammad översiktsartikel i Lancet Infectious Diseases där forskarna pekar på att få studier har inkluderat personer över 70 år, den åldersgrupp som svarar för tre fjärdedelar av all influensarelaterad död. De studier som gjorts visar att effekten minskar kraftigt efter 70 års ålder och att äldre bara får ett antikroppssvar som är mindre än hälften mot yngre personers.

Men forskarna menar att även om vaccineringen bara är delvis effektiv är den troligen bättre än inget alls. De efterlyser randomiserade placebokontrollerade studier som den enda etiska och vetenskapliga möjligheten att få ett definitivt svar.
? Men att göra placebostudier på influensavaccinering av äldre är oetiskt, hävdar statsepidemiolog Annika Linde på Smittskyddsinstitutet.
Beroende på de siffror man har på vaccinets livräddande effekt kan man inte erbjuda en person med ökad risk koksalt i stället för vaccin, menar hon.
? En studie som vi gjorde 2007 visade en minskad dödlighet på mellan en och 20 procent hos personer över 65 års ålder, under tre olika säsonger. Översatt till hela Sverige innebär det att influensavaccinering skulle kunna rädda livet på omkring 2000 äldre en medelsvår influensasäsong, påpekar Åke Örtqvist.

Eftersom effekten av influensavaccin är sämre hos äldre personer finns det stort behov av vaccin med bättre effekt.
? En studie har till exempel visat att dubbel dos till äldre
gav ett högre antikroppssvar men det finns dock inte visat att det ger bättre skydd mot att bli sjuk, säger Åke Örtqvist.
Det pågår försök med att förbättra vaccinernas effekt genom att använda nya och bättre adjuvans. Eventuellt skulle detta kunna ge någon form av tilläggseffekt som förbättrar effekten hos äldre.
? Man har också sett att vaccin i form av nässpray till barn tycks ge ett bredare skydd, mot flera influensatyper, under en något längre tid än vanligt vaccin, tillägger han.
Annat utvecklingsarbete strävar efter att ta fram vaccin som baseras på en mer stabil del av influensaviruset så att det skyddar även när viruset ändras lite varje år. Det skulle kunna ge längre effekt så att man inte behöver vaccinera varje år.

Flera utländska studier har visat att influensavaccination är kostnadsbesparande för vården, men det finns inte motsvarande hälsoekonomiska analyser gjorda i Sverige. Att vaccinera äldre är viktigt eftersom de ofta har fler sjukdomar redan innan och kan bli påtagligt försämrade och kräva mer omvårdnad under lång tid efter en influensa, påpekar Åke Örtqvist.   
? Vaccinet kan förhindra att en äldre, skör person efter en influensa inte kommer tillbaka till eget boende utan blir ett permanent vårdfall. Den typen av aspekter har inte tagits med i någon studie.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng