Annons
Vaccintäckningen mot influensa slår nytt rekord
Foto: Istock

Vaccintäckningen mot influensa slår nytt rekord

Intresset för att ta influensasprutan är ännu högre denna säsong än i fjol, enligt preliminär statistik.

25 jan 2022, kl 12:01
0

Annons

Vaccintäckningen mot influensa i Sverige blev förra säsongen högre än någonsin tidigare. Nu tyder statistik på att fjolårets rekord under innevarande säsong kommer att slås med råge.

– Det ser väldigt fint ut, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, om de hittills rapporterade resultaten.

– Sannolikt har pandemin på olika sätt bidragit till att fler även vill ta influensavaccinet.

Vaccintäckningen mot influensa 65 procent

Den preliminära statistiken över vaccintäckningen för influensa finns i Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport om influensaläget. Siffrorna gäller perioden från vaccinationsarbetets start till och med 31 december 2021. Omkring 65 procent av invånarna som är 65 år och äldre hade i slutet av den perioden tagit influensavaccin. Siffran för samma period 2020 var 56 procent. Tidigare hade den legat på 44-48 procent.

Statistiken är preliminär och baseras liksom tidigare års mätningar vid denna tidpunkt på data från de regioner som har möjlighet att löpande ta fram statistik per åldersgrupp. Befolkningen i dessa tolv regioner utgör omkring hälften av Sveriges befolkning.

– Den inrapporterade statistiken fram till sista december brukar ge en bra indikation på hur det går i vaccinationskampanjen. Sedan får vi se exakt var vi hamnar när den är slut och vi har samlat in uppgifter även från övriga regioner, säger AnnaSara Carnahan.

Dubbelvaccinering kan ha banat väg

En skillnad gentemot förra säsongen var att vaccinationsarbetet denna gång startade något tidigare. Visserligen började de utåtriktade vaccinationsinsatserna samma vecka som de brukar, vecka 45. Men redan i mitten av oktober började regionerna erbjuda influensavaccin till äldre på särskilda boenden. Samtidigt fick personer som inte bor på särskilt boende i vissa åldersgrupper också möjlighet att vid samma tillfälle få både påfyllnadsdos mot covid-19 och vaccination mot säsongsinfluensa.

AnnaSara Carnahan menar att denna möjlighet till dubbelvaccinering kan vara en av förklaringarna till den höga täckningen för influensavaccinet.

– Det fanns ett stort intresse för att ta påfyllnadsdosen mot covid-19 och det kan ha banat vägen för influensavaccineringen. Kanske nådde vi fler som annars brukar tycka att det är lite för krångligt att gå och ta influensasprutan. Jag tror att det praktiska på detta sätt kan vara en viktig orsak.

– Det kan också vara så att pandemin gjort att fler fått upp ögonen för att de tillhör en riskgrupp. Samt att vi överhuvudtaget tänker mer än vanligt på hälsofrågor just nu.

Vaccintäckningen mot influensa varierar

Det är som vanligt stora variationer i täckningsgraden mellan regionerna. Detta beror dock delvis på att regionerna har olika system för att registrera de doser som olika vårdgivare ger. Det är inte alla regioner som registrerar alla givna doser.

Med den reservationen så var vaccintäckningen i samtliga ingående regioner högre än vid samma tidpunkt hösten 2020. Nästan alla har nått till 60 procent vaccinerade bland dem som är 65 år och äldre. Fyra regioner har nått över 70 procent. Region Värmland har med 78 procents vaccintäckning till och med nått Världshälsoorganisationens, WHO:s, 75-procentsmål för denna åldersgrupp.

Högst bland de äldsta

Vaccintäckningen var högst bland personer i åldrarna från 75 år och uppåt (71 procent). I åldersgruppen 65-74 år var 59 procent influensavaccinerade 31 december.

Bland personer under 65 år hade cirka 4 procent vaccinerat sig. Då ingår inte de som fått vaccinet inom företagshälsovård och liknande. Även denna siffra för dem under 65 är högre än vid samma tidpunkt föregående säsonger. Sannolikt tillhör de flesta vaccinerade i de åldrarna en riskgrupp eller jobbar inom vård och omsorg eftersom dessa grupper prioriterades i början av vaccineringen.

Influensaspridningen har avstannat

När det gäller spridningen av influensa i Sverige så fortsätter den enligt den senaste veckorapporten att minska. Efter en snabb uppgång med en kraftig topp före jul sjönk influensaaktiviteten under vecka 1 och 2.

– Ofta brukar det sedan komma en uppgång igen under vecka 3 och 4. Men nu påverkas spridningen sannolikt av pandemirestriktioner och ändrat beteende så vi får se om det kommer en sådan ökning även i år, säger AnnaSara Carnahan.

Från och med vecka 40 år 2021 till och med vecka 1 i år har 68 personer i Sverige fått intensivvård för influensa, samtliga hade influensa A. Sammanlagt 47 av intensivvårdspatienterna tillhörde en medicinsk riskgrupp och/eller var över 64 år.

Tolv regioner

I säsongens rapportering för perioden fram till 31 december deltog smittskyddsenheterna i Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Västmanland och Region Östergötland.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Grupper som rekommenderas influensavaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa till följande grupper:

  • Personer som är 65 år eller äldre.
  • Gravida efter vecka 16.

Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • Kronisk hjärtsjukdom.
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och påverkad slembildning (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Dessutom rekommenderas influensavaccinering för hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och personal som arbetar nära personer med ökad risk för allvarlig influensa.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Föregående artikel Nationell insats mot antibiotikaresistens
Nästa artikel Många har fortfarande symtom 1 år efter covid-IVA