Annons

Lönsammare att rena bättre

Sara Nilsson och Jonas Röttorp har hittills i år varit nere två gånger i Hyderabad, Indien. De arbetar för Svenska miljöinstitutet i ett SIDA-finasierat projekt för att förbättra reningsverken i Hyderabad. Under årets första besök har de föreläst och letat samarbetspartners. ? Problemet är att det finns en syn där att om man bara kör […]

3 nov 2008, kl 16:07
0

Annons

Sara Nilsson och Jonas Röttorp har hittills i år varit nere två gånger i Hyderabad, Indien. De arbetar för Svenska miljöinstitutet i ett SIDA-finasierat projekt för att förbättra reningsverken i Hyderabad. Under årets första besök har de föreläst och letat samarbetspartners.
? Problemet är att det finns en syn där att om man bara kör sitt avloppsvatten till ett centralt reningsverk så har man löst sina avloppsproblem. Men det visade ju Joakim Larssons studie att så är inte fallet. Det är snarare så att det kan bli allvarligare problem när man blandar vatten från olika läkemedelsindustrier, textilindustri och stålindustri, säger Jonas Röttorp.

I projektet ska de bygga ett par pilotanläggningar för vattenrening på plats. Utifrån dessa ska de sedan visa vad rening kan kosta och hur det fungerar.
? Vi vill visa att de kan öka verkningsgraderna i sina fabriker genom att ha bättre rening. Visa att det kan löna sig att investera i bra rening eftersom de då inte slänger ut dyrbar råvara i avloppsvattnet. Renar de kan de också återanvända sitt vatten på ett helt annat sätt, vilket är viktigt eftersom vatten är en bristvara för industrierna.
Mottagandet har hittills varit bra. Flera industrier har anmält sitt intresse och vetskapen om att det finns problem är stor.
? Jag har nog inte mött någon som hävdar att Indien inte har miljöproblem, säger Sara Nilsson.

 Men ett av problemen där nere är, enligt Sara Nilsson och Jonas Röttorp, att myndigheterna är för svartvita.
? Om myndigheterna kommer till en fabrik så väljer de mellan två saker. Antingen anser de att fabriken har stora problem, och då stänger de den. Eller så tycker de att det är ok, och så låter de fabriken fortsätta. Men det finns inget där emellan. Myndigheterna är inte alls aktiva när det gäller rådgivning kring hur fabrikerna skulle kunna bli bättre till exempel, berättar Sara Nilsson.
Att de lokala myndigheterna väljer att arbeta på det sättet har också lett till att förtroendet för dem är mycket lågt, det är därför viktigt för projektet att inte kopplas samman med några kontrollmyndigheter.
? Vi ska komma in som konsulter för dem som vill ha hjälp att bli bättre, säger Jonas Röttorp.
Samtidigt berättar han att det har finns de fabriker som reagerar tvärtom, och säger att de enbart tänker släppa in dem om de har stöd från myndigheterna.
I tre år ska projektet hålla på och förhoppningen är att åtminstone ett par fabriker ska investera i bättre reningsteknik.
? Vi satsar på att hjälpa dem som vill ha vår hjälp först, på så sätt hoppas vi att de positiva resultaten ska börja marknadsföra sig själva, säger Sara Nilsson.