Annons

Avandia i fortsatt blåsväder

Det har stormat runt diabetesläkemedlet Avandia från GSK under ett par
år. Nu kräver den amerikanska konsumentföreningen Public Citizen att
preparatet dras in från marknaden.

3 nov 2008, kl 16:26
0

Annons

Avandia (rosiglitazon) som ges vid behandling av typ 2-diabetes har utsatts för hård kritik de senaste åren. Anledningen är rapporter som kommit om att patienter som behandlas med preparatet löper en ökad risk att drabbas av kärlkramp och hjärtinfarkt.

Med anledning av detta gjorde den europeiska läkemedelskommittén CHMP en ny nytta-risk-bedömning för rosiglitazon.  Deras slutsats var att nyttan med läkemedlen överväger riskerna men att information om riskerna till förskrivare skulle förstärkas. Även pioglitazon (Actos) från Lilly som är ett liknande preparat har också ifrågasatts men finns på både den europeiska och amerikanska marknaden.

I USA har läkemedelsmyndigheten FDA försett Avandia med en så kallad ?black box?-varning för att särskilt lyfta fram riskerna. Men detta är inte nog, menar flera organisationer som nu kräver att läkemedlet dras tillbaka. Bland annat har the American Diabetes Association och det europeiska European Association for the Study of Diabetes i uppdaterade riktlinjer avrått från att ge patienter Avandia.

I förra veckan skrev den amerikanska konsumentorganisationen Public Citizen till FDA och bad dem dra tillbaka preparatet. De hänvisar till att förutom hjärt- kärlriskerna har rosiglitazonde i 14 fall kopplats till leversvikt varav 12 lett till dödsfall.  GlaxoSmithKline som marknadsför Avandia har ifrågasatt sambanden och svarar att preparatet är effektivt och säkert om det används på rätt sätt.

På Läkemedelsverket säger man att man noga följer rapporteringen om Avandia och att både rosiglitazon och pioglitazon ska användas först i andra hand när andra diabetesläkemedel i tablettform prövats.