Annons

Tvist om diabetesrisk med Seroquel i USA

Astrazenca är föremål för en omfattande granskning med anledning av
sitt antipsykotiska läkemedel Seroquel i USA. Enligt dokument som
nyligen offentliggjorts kan företaget ha undanhållit information om
risker med preparatet.

2 mar 2009, kl 14:12
0

Annons

Över 9000 rättstvister väntar Astrazeneca i USA efter att patienter har stämt företaget för att det antipsykostiska preparat Seroquel (quetiapin)ska ha orsakat dem skador och gett dem diabetes. I samband med en av domstolsförhandlingarna i Florida har ett stort antal dokument som tidigare varit hemliga offentliggjorts.

I dokumenten finns uppgifter om att Astrazeneca visste om riskerna med diabetes och viktproblem långt innan varningarna placerades ut på förpackningarna. Seroquel godändes i USA 1997 och redan då fanns diabetes med bland biverkningarna men det var först 2003 som information om risken förstärktes, på begäran av det amerikanska läkemedelsverket FDA.

Flera amerikanska medier rapporterar nu att det bland de offentliggjorda dokumenten finns uppgifter som visar att anställda på Astrazeneca känt till riskerna långt tidigare men valt att mörka dem. Det finns också dokument där anställda uppmanats att leda bort uppmärksamheten från riskerna i kontakten med läkare.  En av företagets chefer har berättat för The New York Times att Astrazeneca har dolt tre studier och funderade på att dölja en fjärde. Enligt representanter för Astrazeneca har de levererat all viktig information om läkemedlet som finns innan det godkändes av det amerikanska läkemedelsverket, FDA, inklusive risken att utveckla diabetes.

Astrazeneca och Seroquel var i blåsvädret redan i höstas då FDA kritiserade företaget för att marknadsföra Seroquel för behandling av depression som inte är en godkänd indikation. I början av april skaFDA:s rådgivande kommitté behandla en ansökan från Astrazeneca om utökat godkännande för Seroquel för behandling av depression och generaliserad ångestsjukdom.

I Sverige är Seroquel är godkänt för behandling av schizofreni och bipolär sjukdom. I produktresumén finns risker för viktuppgång, ökad
blodsockerhalt och diabetes upptagna.