Riksdagsledamot kräver granskning av TLV

I ett brev till Riksrevisionen uppmanar riksdagsledamoten Cecilia
Widegren (M) att de bör inleda en granskning av TLV inför omregleringen
av apoteksmarknaden. Personal på myndigheten löper stor risk att
utsättas för påtryckningar menar hon.

2 mar 2009, kl 18:15
0

Annons

När apoteksmarknaden öppnar sig för fler aktörer ökar risken för att personal på Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden, TLV, utsätts för påtryckningar inför sina beslut. Det menar den moderata riksdagsledamoten Cecilia Widegren.

I ett brev till Riksrevisionen uppmanar hon dem att ta initiativ till en granskning av TLV.
–    Jag har arbetat med apoteksfrågan i ett och ett halvt år i socialutskotten och aldrig tidigare har vi varit utsatta för så många påtryckningar från lobbyorganisationer och olika aktörer som i samband med en. Den här frågan är väldigt speciell och TLV har sådana typer av uppgifter att det finns en stor risk att de utsätts för påtryckningar, säger Cecilia Widegren.

Enligt henne har de beslut som fattas av TLV avgörande ekonomisk betydelse för enskilda företag vilket gör dem extra utsatta. När Riksrevisionen granskade TLV 2005 fann de inga misstankar mot att någon påverkan ägde rum men de skrev samtidigt i ett utlåtande att deras skydd mot mutor och otillbörlig påverkan, inte var tillräcklig i förhållande till den risksituation de befann sig i.

Cecilia Widegren menar att riskerna för TLV kommer att öka betydligt från och med den 1 juli och att Riksrevisionen bör ta initiativ till att granska behovet av att skärpa policybeslut på myndigheten omgående.