Lungspecialister säger nej till e-cigaretter

Lungläkare motsätter sig en oreglerad användning av e-cigaretter och instämmer i WHOs förslag.

10 sep 2014, kl 08:45
0

Annons

Lungläkare är skeptiska till e-cigaretten

Medan debatten om e-cigaretternas för- och nackdelar pågår beslutade lungspecialister vid ett möte i München nyligen att sätta ned foten.

Vid ERS möte (European Respiratory Society) som samlade 22 000 delegater presenterades en mängd studier som alla tyder på att e-cigaretter inte är ofarliga. Bland annat presenterades studier som antyder en koppling mellan astma och e-cigaretter i en musmodell men också att e-cigaretterna tycks ge liknande förändringar av lungorna som ses med vanliga cigaretter.

Lungspecialisterna på mötet ställde sig bakom Världshälsoorganisationen WHOs rapport och motsätter sig en oreglerad användning av e-cigaretterna.Specialisterna menar att även om de kortsiktiga negativa effekterna på hälsan inte verkar vara så stora vet man i dagsläget mycket litet om användningen på längre sikt.

Organisationen anser därför att försiktighetsprincipen bör vara vägledande och menar dessutom att det krävs mer oberoende forskning. Sverige liksom flera andra länder inom EU anser att e-cigaretter liksom andra nikotinmedel bör betraktas som läkemedel.